Priser på leie og strøm på campingplass

Publisert: 03.07.2023

Jeg har campingvogn på en campingplass og det som jeg gjerne vil spørre om gjelder å få faktura for leie om sommeren og vinteropplag. Eier sender ikke faktura, priser på strøm blir heller ikke informert om. Hun sender mail lenge etter sesongen med hva vi skal betale. Synes det er urimelig at det ikke er opplyst pris på leie før sesongen begynner, vanskelig å forholde seg til dette. Eier svarer ikke ved kontakt. Det er ingen av oss som har fått noen avtale. Kan man gjøre noe med dette?

Svar:

Hva dere skal betale i leie vil avhenge av avtalen dere har inngått med utleier. Slik jeg forstår deg, så har du ikke noen skriftlig kontrakt med utleier. Dermed blir det vanskelig å si hva som faktisk er avtalt med tanke på pris, betaling av strøm og lignende. Dette går også mot utleier, da utleier må sannsynliggjøre at man har blitt enige om den prisen som utleier tar.

Når det gjelder avtaler, er muntlige avtaler like bindende som skriftlige. Det er heller ikke nødvendig at avtalen blir eksplisitt uttalt for å være ansett inngått. Derimot er det vanskeligere å bevise hva innholdet av en muntlig avtale er hvis partene blir uenige.

Det ville vært naturlig å krevd skriftlig avtale for leieforholdet, som regulerer hva som skal betales, hvordan bruk av strøm, vann og lignende blir priset, og hvordan oppsigelse skal foregå. Men du kan ikke tvinge utleier til å lage en skriftlig avtale, eller at utleier må signere en avtale som du lager. Utleie av campingplass er ikke lovregulert, og du kan ikke henvise til husleielovens krav til at leiekontrakter skal settes opp skriftlig hvis en part krever det. Du kan si opp leieplassen, men jeg antar det er ikke noe du ønsker.

Del denne artikkelen: