Reklame for alkohol

Publisert: 03.07.2023
Emneord:

Har skjenkesteder lov til å lage klistremerke av firmamerke i henhold til alkoholloven?

Svar:

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt.
Forbudet gjelder også bruk av vare- eller firmamerke eller kjennetegn for alkoholholdig drikk, forutsatt at en ikke uvesentlig del av dem reklamen henvender seg til må antas å ville oppfatte den som reklame for alkoholholdig drikk.
Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme vare- eller firmamerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk, med mindre varen har et eget distinkt varemerke/-kjennetegn. Når varen har et eget distinkt varemerke/-kjennetegn, kan det i reklame i tillegg gis opplysninger om vare- eller firmamerke eller kjennetegn, med mindre en ikke uvesentlig del av dem reklamen henvender seg til må antas å ville oppfatte den som alkoholreklame.
Varer som nevnt i første og tredje ledd må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.

Logoen oppfattes som logo til en bedrift/et "samfunn". Jeg vil anta at logoen ikke er reklame for en vare som er en alkoholholdig drikk.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: