Salg av skog i felles utmark

Publisert: 27.06.2023

I 1983 ville vegvesenet kjøpe 2 skogteiger i felles utmark eid av meg og en nabo. Jeg eier den ene skogteigen og naboen den andre. Naboen kom til meg og spurte om det var greit at skogeier beholdt midlene fra salget. Jeg sa ja til dette. Dette var muntlig. Naboen solgte sin skogteig og beholdt midlene, mens jeg ikke solgte. Er det rimelig å si at jeg kan selge skogteigen min i dag og beholde midlene? Er skogteigen min fortsatt felles utmark etter avtalen om at skogeier beholder midlene?

Svar:

Dette vil avhenge av en tolkning av avtalene dere inngikk, som du selv har sagt er kun muntlig. Slik du har gjengitt avtalen kan den forstås som en generell avtale om fremtidig rett til å selge skogteigene og beholde midlene selv. Avtalen kan også tolkes som at den kun omfattet det spesifikke salget, og at ved fremtidige salg må det avklares hva som skal skje.

Om områdene fremdeles skal anses som felles utmark er det for lite informasjon for at jeg kan uttale meg om. Dette vil både avhenge av avtalen som opprinnelig ble inngått da den felles utmarken ble opprettet, i tillegg til en tolkning av den avtalen som ble inngått muntlig.

Det kan være vanskelig å bevise hva som ble sagt i forbindelse med en muntlig avtale, som gjør det vanskelig å avklare hva som var innholdet og meningen med avtalen. Jeg vil anbefale deg å kontakte naboen din for å avklare hva naboens syn på saken er. Hvis dere er enige om fortståelsen av den muntlige avtalen, bør dere få skrevet dette ned. Hvis dere ikke er enige, kan du kontakte en advokat for å få en vurdering av saken din.

Del denne artikkelen: