Samboerpar og bolig

Publisert: 08.12.2023

Vi er et samboerpar med barn og felles eiendommer. En eiendom står dog kun oppført på den ene parten. Begge parter sparer. Den som eier en av eiendommene alene har valgt å spare ved å nedbetale på gjeld, mens den andre parten sparer i andre aktiva med både egne midler og ved opptrekk på felles gjeld. All gjeld står på begge parter. Hva vil skje med fordeling ved et eventuelt brudd?

Svar:

Litt usikker på hva som menes med at den ene "sparer ved opptrekk på felles gjeld", men jeg antar at det f.eks kan bety at den ene bruker deler av et felles rammelån til investeringer i aksjer.

Hovedregelen for samboere er at hver eier sitt, - det vedkommende selv har anskaffet, eller fått fra andre, eller hadde fra før.

Jeg vil nok anbefale at dere prøver å rydde litt, klargjøre hvilke aktiva som er anskaffet av hvem, - eller med hvilken andel for hver av dere, hvis det er noe som er anskaffet i fellesskap. Når mye sammenblandes, og finansieres av felles gjeld med ulik innbetaling/nedbetaling av den enkelte, - kan det bli veldig uoversiktlig etter hvert, og vanskelig å rekonstruere de reelle eierforholdene senere.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: