Eierforhold for samboere

Innhold

Hvordan verdsette mitt bidrag med oppussing av boligen?

06. mai 2024 · spørsmål

Jeg og min samboer har nettopp kjøp hus. Hun har gått inn med 1 million i egenkapital og jeg 0. Hun kommer til betale 75% av lånet, men vi kommer til å dele likt på strøm, mat og slikt. Jeg kommer til å utføre store deler av oppussingen selv, slik at vi sparer store summer på håndverkere. Dette vil jo ha en ganske stor verdi ved ett salg. Hvordan avgjøre verdien dette medbringer?

Les mer

Eierforhold av bolig for samboere

08. apr 2024 · spørsmål

Min datter eier en leilighet 100%. Hun har nå fått en samboer, de har bodd sammen nå i omtrent 2 år. Han betaler en fast sum per måned som dekker deres felles behov. Hvis dette forholdet skulle ta slutt hvilke rettigheter har han da? Bør min datter skrive en kontrakt som sikrer hennes verdier, eller er dette noe som er en selvfølge?

Les mer

Min ekskjæreste kjøpte ut min far for 10 år siden. Vi har hatt felles økonomi, men jeg lurer på hva har jeg krav på nå?

03. apr 2024 · spørsmål

Min ekskjæreste kjøpte ut min far for 10 år siden. Jeg og min ekskjæreste har vært forlovet i 7 år, av de 10 årene har vi har bodd og delt på utgifter, regninger, og hatt felles konto. Hva har jeg krav om jeg ikke har husleiekontrakt, men kvitteringer på hva jeg betaler hver mnd. Bevis på hva jeg kjøper inn til huset og ting jeg har gjort for at verdien skal gå opp. Jeg er ikke ut etter å få alt, men noe hadde vært fint.

Les mer

Påvirker bidrag til oppussing eierandelen?

12. mar 2024 · spørsmål

Min samboer og jeg eier et hus likt, 50 % hver og har to felles barn. Vi skal renovere en stor del av huset og min samboer har fått tilbud om forskudd på arv fra hans foreldre for å finansiere deler av dette. De mener at det kun skal lages en avtale (satt opp i samarbeid med en advokat) på den ekstra investeringen og at eierandelen forblir den samme og at dette dermed ikke vil ha noen "virkning" på noe før vi evt. går fra hverandre. Jeg vil sikre min økonomi og lurer på om det er så enkelt?

Les mer

Eksen truer med husleie for felles hus

11. mar 2024 · spørsmål

Ex samboeren flytta ut i desember og vi skal selge huset til sommeren. Jeg bor kvar og driver huset og ordner det som skal gjøres innen salg. Kan jeg kreve mer av salget da? Han truer med husleie, men har ikke flyttet alle ting enn. 3 soverom er det ting i, og boden har han masse ting og 90 % av garasjen er hans ting. Han har kun skrevet truende om hus leie på SMS. Han sier han gikk in med litt mer penger enn meg på huset. Men på lånet står vi 50/50.

Les mer

Hva har jeg krav på ved salg av felles bolig?

11. mar 2024 · spørsmål

Jeg kjøpte meg inn hos samboer i 2019. Jeg hadde 200k i egenkapital og hun 500k. Boligen hadde takst på 5 mill. og vi var enig om 50/50. Felles lån ble da på 4.3 mill. Vi har delt alle utgifter og nedbetaling på låner likt. Jeg skal nå kjøpes ut og huset har takst på 6 mill. Hva har jeg krav på? Min egenkapital pluss halve verdistigningen? Noe annet?

Les mer

Sikre arv ved samlivsbrudd

11. mar 2024 · spørsmål

Jeg er samboende . Jeg fikk fra mine foreldre forskudd på arv som ble investert i kjøp av en gammel bolig som ble totalrenovert. Hvordan kan jeg sikre meg for at denne arven forblir min ved eventuell framtidig brudd i samboerskapet.

Les mer

Muntlig avtale om eierandel

27. feb 2024 · spørsmål

Jeg møtte en fyr i 2010, den gangen har bodde med mora si. Jeg fant et hus på finn.no som kostet den gangen 600 000 kr som han kjøpte ved å låne penger fra mora si fordi jeg ikke hadde råd til å kjøpe det. Vi hadde en muntlig avtale om at vi skal eie huset sammen. Jeg flyttet med han i det huset med håp om at han skal opprettholde sin muntlig avtale. Jeg har brukt siden barna ble født ca 3 mill i utgifter i tillegg til renhold av huset. Han bruker barnevernet mot meg for å ikke dele huset.

Les mer

Kan eksen kreve leie av felles leilighet?

27. feb 2024 · spørsmål

Sliter med å få solgt leiligheten, etter samlivsbrudd. Eksen har kjøpt ny bolig og han sitter nå med to boliglån. Jeg betaler ned mine renter og felleskostnader i leiligheten, da jeg bor her/benytter den, siden vi fremdeles har tilgang på boligen. Kan han kreve noe mer av meg i denne sammenhengen, og bør jeg være bekymret for henvendelse fra advokat? PS: vi var ikke gift.

Les mer

Fordele verdien av bolig ved samlivsbrudd

12. feb 2024 · spørsmål

Min samboer og jeg kjøpte en bolig for 12 år siden sentralt i Oslo. Kjøpesum var 3 millioner, hvor jeg finansierte 700 000 kroner i EK (midler fra forskudd på arv med særeie) mens min samboer finansierte 100 000 kroner. Resten bankgjeld. Vi eier boligen 50/50 og begge betaler inn likt beløp til felles lån/kostnader hver måned. Boligen er i dag nedbetalt og har en verdi på 6 millioner kr. Vi har ingen samboeravtale. Spørsmålet er hvordan verdien av boligen skal fordeles ved samlivsbrudd og salg?

Les mer

Fordeling av innbo ved samlivsbrudd

08. feb 2024 · spørsmål

Jeg og samboeren har bodd sammen i 12 år, skal flytte fra hverandre. Han eier enebolig, jeg har betalt husleie ved kjøp av all mat/husholdningsartikler (hus og hytte). Vi eier hytte 50/50, der har vi delt alle utgifter. Han skal kjøpe meg ut av hytten. Det er mye verdier i innbo i hytten (og bolig). Han mener han ikke skal betale meg for det, for han har betalt mest underveis. Hva har jeg rett på av innbo i hus og hytte?

Les mer

Samboerpar og bolig

08. des 2023 · spørsmål

Vi er et samboerpar med barn og felles eiendommer. En eiendom står dog kun oppført på den ene parten. Begge parter sparer. Den som eier en av eiendommene alene har valgt å spare ved å nedbetale på gjeld, mens den andre parten sparer i andre aktiva med både egne midler og ved opptrekk på felles gjeld. All gjeld står på begge parter. Hva vil skje med fordeling ved et eventuelt brudd?

Les mer

Kjøp av leilighet med samboer

08. des 2023 · spørsmål

Jeg eier bolig sammen med samboer 50/50, men boliglånet som har sikkerhet i boligen står kun på meg, men han har skrevet under på at hele sikkerheten til boligen kan brukes til dette lånet. Vi har betalt like mye for huset, men hadde separate lån, han hadde sikkerhet i annen bolig. Hva skjer ved et samlivsbrudd? Kan han da kreve å få halvparten av verdien på huset, eller trekker man fra lånet, og så deler det som er tilovers?

Les mer

Særeie og samboerskap

04. des 2023 · spørsmål

Skal flytte m/ kjæreste til leilighet jeg eier 100%(gave fra foreldre), pr nå er begge studenter. Vi må muligens flytte fra leilighet 1,5 år etter innflytting pga jobb, tidligst også da vi ønsker å gifte oss. Før ekteskap og samboerskap <2år, vil leiligheten forbli min uten økonomiske forpliktelser til samboer? Vil samboers krav på bolig endre seg hvis han betaler leie til meg mens vi bor i leiligheten? Hvis vi skulle gifte oss etter å ha flyttet til/fra boligen, vil det da gi samboer noen krav?

Les mer

Oppgjør etter samlivsbrudd

08. nov 2023 · spørsmål

Samboerforhold tok slutt i sommer. Vi hadde ikke samboeravtale og jeg eier bolig 100 %. Vi har betalt 50/50 på utgifter og har pusset opp for ca 50 000 kr. Hva skjer med disse utgiftene skal de fordeles eller anser en dette som del av husleie? Vi kjøpte bil, kr 69 000, som ble tatt inn i huslån. Beløp er før direkte fra min konto Den ble reg. på min ex-samboer da at hun fikk billigere forsikring. Hun får ikke lån pga studielån, men hevder det er hennes bil da den er reg på henne. Hvem er eier?

Les mer

Hvilke rettigheter har man til egne eiendeler hvis samboer dør?

31. okt 2023 · spørsmål

Jeg har de siste tre år i praksis bodd hos min kjæreste. Jeg har flyttet inn med møbler og kunst. Samtidig eier jeg eget hus, og er fortsatt folkeregistrert på den adressen. Vi er begge pensjonister, og har begge barn fra tidligere forhold. - Hvilke rettigheter vil jeg ha dersom min kjæreste skulle falle fra? Tenker ikke arv, men å få tilgang til boligen og mine egne ting? Bør det utarbeides en oversikt over hva jeg eier? Vil jeg kunne ha rett til å bo til jeg får "organisert" meg?

Les mer

Urettferdig fordeling av overskudd etter salg av bolig

22. sep 2023 · spørsmål

Samboerbrudd og salg av felles bolig: Hun og Han har tinglyst forskjellig eierandel siden Hun bidro med egenandel, og Han ikke. De har et lån som er delt likt. De selger med gevinst. Megler vil først innfri lånet og så fordele gjenværende etter eierandel. Da får Hun mindre enn sin egenandel, mens Han sitter igjen med fortjeneste. Er det en regel/lov at det må gjøres slik? Burde ikke salgssummen først deles etter eierandel, og så dekker de hver sin halvpart av lånet?

Les mer

Utregning av eierbrøk for samboere

12. sep 2023 · spørsmål

Hva blir riktig eierbrøk for hver av oss? To samboere tar opp felles lån (50/50) for å kjøpe bolig. Boligens verdi kr 5 400 000,- Part 1 stiller med egenkapital kr. 200 000,- og Part 2 stiller med garanti i annen bolig kr. 760 000,- Vi ønsker å skrive samboerkontrakt og lurer på hva som blir riktig eierbrøk for hver av oss.

Les mer

Fordeling av overskudd fra underkurs ved bytte av lån

12. sep 2023 · spørsmål

Ved samlivsbrudd, og inngått avtale om at ene parten har førsterett ved kjøp av bolig. Man har skrevet at man tar over eksisterende lån, uten takst, og uten noen kostnader ovenfor andre part. Overtar altså lånet som det står. Det er igjen fastrente på flere år. Denne blir da brutt, og overført til nytt lån. Forhold til underkursen på dette, har eks samboer noe rettigheter av overskuddet i sin helhet? Eller tilfaller det den som tar over huset og lånet?

Les mer

Rettferdig fordeling av eierandel i bolig

02. aug 2023 · spørsmål

Kjæresten og jeg skal kjøpe leilighet sammen. Vi skal inn med like mye egenkapital og nedbetale boliglånet og alle andre utgifter like mye. Situasjonen er sånn at hun kan få mer i boliglån enn meg. For å gi et eksempel er det snakk om at hun får låne 3 millioner, mens jeg får låne 2 millioner. Er det da rettferdig for meg og for henne at vi eier like stor prosent av leiligheten vi skal kjøpe sammen? Eller bør hun eie større prosent selv om vi deler på alle utgifter?

Les mer