Eierforhold for samboere

Innhold

Fordele verdien av bolig ved samlivsbrudd

12. feb 2024 · spørsmål

Min samboer og jeg kjøpte en bolig for 12 år siden sentralt i Oslo. Kjøpesum var 3 millioner, hvor jeg finansierte 700 000 kroner i EK (midler fra forskudd på arv med særeie) mens min samboer finansierte 100 000 kroner. Resten bankgjeld. Vi eier boligen 50/50 og begge betaler inn likt beløp til felles lån/kostnader hver måned. Boligen er i dag nedbetalt og har en verdi på 6 millioner kr. Vi har ingen samboeravtale. Spørsmålet er hvordan verdien av boligen skal fordeles ved samlivsbrudd og salg?

Les mer

Fordeling av innbo ved samlivsbrudd

08. feb 2024 · spørsmål

Jeg og samboeren har bodd sammen i 12 år, skal flytte fra hverandre. Han eier enebolig, jeg har betalt husleie ved kjøp av all mat/husholdningsartikler (hus og hytte). Vi eier hytte 50/50, der har vi delt alle utgifter. Han skal kjøpe meg ut av hytten. Det er mye verdier i innbo i hytten (og bolig). Han mener han ikke skal betale meg for det, for han har betalt mest underveis. Hva har jeg rett på av innbo i hus og hytte?

Les mer

Samboerpar og bolig

08. des 2023 · spørsmål

Vi er et samboerpar med barn og felles eiendommer. En eiendom står dog kun oppført på den ene parten. Begge parter sparer. Den som eier en av eiendommene alene har valgt å spare ved å nedbetale på gjeld, mens den andre parten sparer i andre aktiva med både egne midler og ved opptrekk på felles gjeld. All gjeld står på begge parter. Hva vil skje med fordeling ved et eventuelt brudd?

Les mer

Kjøp av leilighet med samboer

08. des 2023 · spørsmål

Jeg eier bolig sammen med samboer 50/50, men boliglånet som har sikkerhet i boligen står kun på meg, men han har skrevet under på at hele sikkerheten til boligen kan brukes til dette lånet. Vi har betalt like mye for huset, men hadde separate lån, han hadde sikkerhet i annen bolig. Hva skjer ved et samlivsbrudd? Kan han da kreve å få halvparten av verdien på huset, eller trekker man fra lånet, og så deler det som er tilovers?

Les mer

Særeie og samboerskap

04. des 2023 · spørsmål

Skal flytte m/ kjæreste til leilighet jeg eier 100%(gave fra foreldre), pr nå er begge studenter. Vi må muligens flytte fra leilighet 1,5 år etter innflytting pga jobb, tidligst også da vi ønsker å gifte oss. Før ekteskap og samboerskap <2år, vil leiligheten forbli min uten økonomiske forpliktelser til samboer? Vil samboers krav på bolig endre seg hvis han betaler leie til meg mens vi bor i leiligheten? Hvis vi skulle gifte oss etter å ha flyttet til/fra boligen, vil det da gi samboer noen krav?

Les mer

Oppgjør etter samlivsbrudd

08. nov 2023 · spørsmål

Samboerforhold tok slutt i sommer. Vi hadde ikke samboeravtale og jeg eier bolig 100 %. Vi har betalt 50/50 på utgifter og har pusset opp for ca 50 000 kr. Hva skjer med disse utgiftene skal de fordeles eller anser en dette som del av husleie? Vi kjøpte bil, kr 69 000, som ble tatt inn i huslån. Beløp er før direkte fra min konto Den ble reg. på min ex-samboer da at hun fikk billigere forsikring. Hun får ikke lån pga studielån, men hevder det er hennes bil da den er reg på henne. Hvem er eier?

Les mer

Hvilke rettigheter har man til egne eiendeler hvis samboer dør?

31. okt 2023 · spørsmål

Jeg har de siste tre år i praksis bodd hos min kjæreste. Jeg har flyttet inn med møbler og kunst. Samtidig eier jeg eget hus, og er fortsatt folkeregistrert på den adressen. Vi er begge pensjonister, og har begge barn fra tidligere forhold. - Hvilke rettigheter vil jeg ha dersom min kjæreste skulle falle fra? Tenker ikke arv, men å få tilgang til boligen og mine egne ting? Bør det utarbeides en oversikt over hva jeg eier? Vil jeg kunne ha rett til å bo til jeg får "organisert" meg?

Les mer

Urettferdig fordeling av overskudd etter salg av bolig

22. sep 2023 · spørsmål

Samboerbrudd og salg av felles bolig: Hun og Han har tinglyst forskjellig eierandel siden Hun bidro med egenandel, og Han ikke. De har et lån som er delt likt. De selger med gevinst. Megler vil først innfri lånet og så fordele gjenværende etter eierandel. Da får Hun mindre enn sin egenandel, mens Han sitter igjen med fortjeneste. Er det en regel/lov at det må gjøres slik? Burde ikke salgssummen først deles etter eierandel, og så dekker de hver sin halvpart av lånet?

Les mer

Utregning av eierbrøk for samboere

12. sep 2023 · spørsmål

Hva blir riktig eierbrøk for hver av oss? To samboere tar opp felles lån (50/50) for å kjøpe bolig. Boligens verdi kr 5 400 000,- Part 1 stiller med egenkapital kr. 200 000,- og Part 2 stiller med garanti i annen bolig kr. 760 000,- Vi ønsker å skrive samboerkontrakt og lurer på hva som blir riktig eierbrøk for hver av oss.

Les mer

Fordeling av overskudd fra underkurs ved bytte av lån

12. sep 2023 · spørsmål

Ved samlivsbrudd, og inngått avtale om at ene parten har førsterett ved kjøp av bolig. Man har skrevet at man tar over eksisterende lån, uten takst, og uten noen kostnader ovenfor andre part. Overtar altså lånet som det står. Det er igjen fastrente på flere år. Denne blir da brutt, og overført til nytt lån. Forhold til underkursen på dette, har eks samboer noe rettigheter av overskuddet i sin helhet? Eller tilfaller det den som tar over huset og lånet?

Les mer

Rettferdig fordeling av eierandel i bolig

02. aug 2023 · spørsmål

Kjæresten og jeg skal kjøpe leilighet sammen. Vi skal inn med like mye egenkapital og nedbetale boliglånet og alle andre utgifter like mye. Situasjonen er sånn at hun kan få mer i boliglån enn meg. For å gi et eksempel er det snakk om at hun får låne 3 millioner, mens jeg får låne 2 millioner. Er det da rettferdig for meg og for henne at vi eier like stor prosent av leiligheten vi skal kjøpe sammen? Eller bør hun eie større prosent selv om vi deler på alle utgifter?

Les mer

Har eksen krav på verdi av bolig?

28. jun 2023 · spørsmål

Jeg kjøpte bolig i november 2019. Eksen min bodde der i litt over et år. Eksen har vært medlåntaker på 200k og foreldrene hennes kausjonerte for 200k. Avtalen var at hun skulle bo der gratis. Hun har aldri nedbetalt noe på lånet og ville heller ikke ha noe med lånet å gjøre på noen som helst måte. Jeg sto ansvar for hele lånet, i tillegg til mat og andre utgifter. Nå krever hun halve verdiøkningen på 1,4 mill eller 50 prosent av boligen. Har hun krav på halve boligen?

Les mer

Fordele utgifter for hytte og hus for samboere

14. jun 2023 · spørsmål

Vi er et samboerpar som begge eier boligen 50/50 og vi har ikke lån. Vi har ingen felles barn, men begge har egne barn. Den ene tjener over 50 % mer enn den andre. Den med minst inntekt eier hytte og dekker alle utgifter med den (vedlikehold m.m.) men vi deler på mat når vi er på hytta. Hytten benytter vi ofte sammen i helger og ferier. Hvordan bør vi dele utgiftene til vårt felles hus for at det skal bli rettferdig?

Les mer

Hvem skal betale utgiftene på leiligheten?

06. jun 2023 · spørsmål

Jeg og samboer bor i en bolig som vi har kjøpt sammen og eier 50 % av hver. Jeg har av oppsparte penger og arv, i tillegg kjøpt en leilighet som jeg leier ut, mens mannen av sine sparepenger har kjøpt seg en hytte, båt og amcar. Vi har i flere år hatt felles lønnskonto hvor lønningene våre har gått inn. Jeg ønsker at vi har hver vår lønnskonto med en felleskonto for felles løpende utgifter. Er det da urimelig at utgifter/ inntekter på leiligheten min går på meg?

Les mer

Kjæresten truer med utkastelse

11. mai 2023 · spørsmål

Jeg har solgt leilighet. Flyttet inn til kjæreste i hennes leilighet. Jeg betaler ikke på husleie eller lånet hennes, men bidrar med annen økonomi. Planen var at hun også skulle selge, slik at vi kunne kjøpe noe sammen. Nå er det blitt litt uenigheter og hun truer av og til med å kaste meg ut. Hun sier hun kan kaste meg ut på dagen pga at jeg ikke har noen rettigheter siden hun er eier av leiligheten og betaler lån og husleie selv. Har jeg noen rettigheter i det hele tatt i et slikt tilfelle?

Les mer

Eksen selger ikke bolig

09. mai 2023 · spørsmål

Har spørsmål ang bolig oppgjør/salg. Jeg eier en bolig sammen med eks samboer vi har gått fra hverandre i mai 2020. Jeg har flyttet ut i mai 2020. Han har lovet meg til å selge huset i løpet av høst 2020. Jeg leier bolig pr dags dato. Min eks har ikke solgt bolig som VI eier sammen og nekter å kjøpe meg ut. Jeg vil gjerne vite mine rettigheter i den saken. Vi har to barn sammen på 18 og 15 år som bor 50/50. Og som sagt jeg leier bolig nå i 3 år.

Les mer

Eksen krever deler av campingvogn

26. apr 2023 · spørsmål

Jeg gikk nylig ut av et forhold med en. Vi har aldri hatt noe delt økonomi, min lønn var min og hennes var hennes. Selv når jeg tidligere har spurt om vi skulle ha en felles konto der vi begge kunne ha kontroll. Men ble aldri noe tema videre. Jeg har jobbet og tjent mitt samt kjøpt en bil og camping. Hu mener nå at hu skal ha 50 % av camp uten å ha betalt noe inn. Jeg har stått for all kost samt betaling av leie. Og har vert tydelig på at vi ikke har felles økonomi og at dette er mitt. Hva er rett og galt?

Les mer

Rettigheter ved samlivsbrudd og dødsfall

26. apr 2023 · spørsmål

Mann har særeie på gård. Han har ikke barn, jeg har 3 fra tidligere forhold. Min leilighet ble solgt og penger brukt i fellesskap til oppussing og møblering av gårdens hus som felles bolig uten spesifisering. Hva skjer ved dødsfall, eventuelt ved ekteskapsoppløsning?

Les mer

Ekssamboer vil overta felles bolig

18. apr 2023 · spørsmål

Jeg eier hus sammen med ekssamboer. Foreldrene mine har stått som kausjonister for lånet. Han vil nå kjøpe meg ut med ny kjæreste. Hvordan kan dette løses på best mulig måte?

Les mer

Krav på verdiøkning etter å ha bidratt til oppussing?

18. apr 2023 · spørsmål

Var samboer i 2 år, flyttet inn i hans hus, dette ble solgt, med veldig god hjelp av meg, rydding, maling, klargjøring til visning osv. Vi flyttet sammen til et annet hus, jeg skulle på sikt kjøpe meg inn. Han var på jobb hele dagen, jeg pusset opp både på dagtid og etter han kom hjem. Dette pågikk i ca 10 mnd. Vi har delt på alt av felles utgifter både på hus og felles matkonto. Vil tro jeg har bidratt til stor verdiøkning. Kan jeg kreve han økonomisk for mitt bidrag?

Les mer