Eierforhold for samboere

Innhold

Kjæresten truer med utkastelse

11. mai 2023 · spørsmål

Jeg har solgt leilighet. Flyttet inn til kjæreste i hennes leilighet. Jeg betaler ikke på husleie eller lånet hennes, men bidrar med annen økonomi. Planen var at hun også skulle selge, slik at vi kunne kjøpe noe sammen. Nå er det blitt litt uenigheter og hun truer av og til med å kaste meg ut. Hun sier hun kan kaste meg ut på dagen pga at jeg ikke har noen rettigheter siden hun er eier av leiligheten og betaler lån og husleie selv. Har jeg noen rettigheter i det hele tatt i et slikt tilfelle?

Les mer

Eksen selger ikke bolig

09. mai 2023 · spørsmål

Har spørsmål ang bolig oppgjør/salg. Jeg eier en bolig sammen med eks samboer vi har gått fra hverandre i mai 2020. Jeg har flyttet ut i mai 2020. Han har lovet meg til å selge huset i løpet av høst 2020. Jeg leier bolig pr dags dato. Min eks har ikke solgt bolig som VI eier sammen og nekter å kjøpe meg ut. Jeg vil gjerne vite mine rettigheter i den saken. Vi har to barn sammen på 18 og 15 år som bor 50/50. Og som sagt jeg leier bolig nå i 3 år.

Les mer

Eksen krever deler av campingvogn

26. apr 2023 · spørsmål

Jeg gikk nylig ut av et forhold med en. Vi har aldri hatt noe delt økonomi, min lønn var min og hennes var hennes. Selv når jeg tidligere har spurt om vi skulle ha en felles konto der vi begge kunne ha kontroll. Men ble aldri noe tema videre. Jeg har jobbet og tjent mitt samt kjøpt en bil og camping. Hu mener nå at hu skal ha 50 % av camp uten å ha betalt noe inn. Jeg har stått for all kost samt betaling av leie. Og har vert tydelig på at vi ikke har felles økonomi og at dette er mitt. Hva er rett og galt?

Les mer

Rettigheter ved samlivsbrudd og dødsfall

26. apr 2023 · spørsmål

Mann har særeie på gård. Han har ikke barn, jeg har 3 fra tidligere forhold. Min leilighet ble solgt og penger brukt i fellesskap til oppussing og møblering av gårdens hus som felles bolig uten spesifisering. Hva skjer ved dødsfall, eventuelt ved ekteskapsoppløsning?

Les mer

Ekssamboer vil overta felles bolig

18. apr 2023 · spørsmål

Jeg eier hus sammen med ekssamboer. Foreldrene mine har stått som kausjonister for lånet. Han vil nå kjøpe meg ut med ny kjæreste. Hvordan kan dette løses på best mulig måte?

Les mer

Krav på verdiøkning etter å ha bidratt til oppussing?

18. apr 2023 · spørsmål

Var samboer i 2 år, flyttet inn i hans hus, dette ble solgt, med veldig god hjelp av meg, rydding, maling, klargjøring til visning osv. Vi flyttet sammen til et annet hus, jeg skulle på sikt kjøpe meg inn. Han var på jobb hele dagen, jeg pusset opp både på dagtid og etter han kom hjem. Dette pågikk i ca 10 mnd. Vi har delt på alt av felles utgifter både på hus og felles matkonto. Vil tro jeg har bidratt til stor verdiøkning. Kan jeg kreve han økonomisk for mitt bidrag?

Les mer

Hva blir riktig eierbrøk for samboere?

30. mar 2023 · spørsmål

Jeg og min samboer skal overta foreldrene hans sitt hus. Vi skal kjøpe oss inn med det vi kan, og resten blir forskudd på arv til han. Eks; huset koster 10 millioner,vi kan få lån på 2,5 million hver og resten får han gjennom arv - min eierandel blir da 25 %. Vi tjener ca likt, har store oppussingsplaner frem i tid og har ikke mulighet til å fordele kostnader etter eierbrøk. Hvordan kan vi gjøre dette, hva blir riktig? Ved å fordele kostnader likt, kan en mulighet være å "kjøpe meg inn" i mer og mer av boligen?

Les mer

Krav på verdiøkning av bolig hvis samboer dør?

29. mar 2023 · spørsmål

Jeg og samboer eier huset vårt 50-50. Samboer har to barn, vi har ingen felles. Vi pusser opp for å øke verdien på huset, og det er i hovedsak jeg som har brukt penger på dette da jeg har bedre økonomi. Vi har kontrakt og oversikt over hvem som har brukt hva, så det løser seg ved et eventuelt brudd. Spørsmålet mitt er ved samboers eventuelle død, der barna arver hans andel av huset, så vil de også arve verdiøkningen jeg har bidratt til og evt må kjøpe de ut av. Hvordan kan man løse dette?

Les mer

Kan samboer bli boende i bolig når den andre samboeren dør?

27. mar 2023 · spørsmål

Vi er et samboerpar, der vi eier ulikt på en felles bolig. Tinglyst 75 % og 25 %. Vi har barn på hver vår kant, og ønsker å skrive et slags testamente, der den annen part kan bo videre i bolig til sin egen død, dersom samboer dør, uten å gjøre opp arven til avdødes barn. Kan vi skrive en slik avtale/testamente privat, med utenforstående vitner?

Les mer

Vil at ekssamboer skal betale tilbake for bil

10. mar 2023 · spørsmål

Min ekssamboer og jeg kjøpte en bil når vi var sammen, men han skrev bare sitt navn på papirene (dette visste jeg ikke). Vi pantet huset vårt til å betale bilen, jeg har pantet papirene, kan jeg få han til å betale meg? Pengene ble betalt til hans konto.

Les mer

Samboer mener tomt er verdt 40 % av boligverdien

28. feb 2023 · spørsmål

Min samboer og jeg har bodd sammen i 33 år. 2 felles barn. Vi har etter hussalg bygd nytt hus på en råtomt han arvet fra sine foreldre. Tomten fikk en verdi på 25 000,-. Jeg har vært dum og visste ikke at han satte huset på seg alene. Han mener nå han skal ha ca 40 % av totalverdien til hus og tomt som sin arv for å lage en avtale med med meg. Hvordan regnes verdien av råtomten ut og er dette riktig for å sette hans andel av arv?

Les mer

Deling av bo ved samlivsbrudd

22. feb 2023 · spørsmål

Samboer i 16 år skal flytte ut og jeg skal, som eier av huset i 18 år, bo videre. Samboer har bidratt med restaurering da jeg måtte rive noe gammelt og bygge opp bad, vaskerom, gang og sov på nytt. Samboer har betalt meg en sum hver mnd som husleie, forsikringer og losji. Han har aldri betalt andre faste kostnader. Møbler og noe innbo har blitt byttet ut, hvordan gjør man delingen? Selv om jeg har cashet ut seng, tv, sofa, spisestue og hvitevarer, føler jeg at han må ha noe? Han har brukt penger på privat.

Les mer

Ekskjæreste vil kjøpe felles leilighet

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg kjøpte bolig med ekskjæresten min (for ca. 5 år siden). Det var kun hun som hadde egenkapital ca. 1 / 4 prosent av kjøpesummen. Vi begge står registrert som likestilt sameiere (50/50) og betaler like boliglån Jeg har aldri bodd i leiligheten og det er kun hun som har bodd i boligen med sine to store voksne barn fra tidligere ekteskap. Vi har aldri skrevet samboerkontrakt. Jeg ønsker å selge leiligheten, men hun vil kjøpe meg ut til verdivurderingspris fra megleren. Er dette riktig?

Les mer

Samboeravtale om eierbrøk i bolig

16. jan 2023 · spørsmål

Gjennom å kjøpe seg inn i samboers bolig ønsker samboer å opprette en avtale på at dersom den ene parten villet avslutter samboerskapet, skal beløpet for å kjøpe ut vedkommende være det samme som på tidspunktet innkjøpet ble gjort, og ikke følge eierbrøken av en ny vurdering. Dette for å sikre egen økonomi i tilfelle boligen har en større verdistigning enn forventet og det blir uforholdsmessig dyrt å kjøpe ut, samt unngå en spekuleringssituasjon. Er dette vanlig praksis? Forslag på avtale?

Les mer

Urettferdig fordelingsnøkkel på bolig

05. des 2022 · spørsmål

Vi har kjøpt bolig, med ulik egenkapital (1 000 000 vs 200 000) og lik deling av lån. Eierbrøk 57/43. Om denne brøk skal legges til grunn ved fordeling av gevinst (restbeløp etter innfrielse av lån) ved salg, fremstår det som en urimelig fordeling. Jo tidligere vi selger, desto mer urimelig. Om vi selger umiddelbart, til samme pris som vi kjøpte for, vil jo min million plutselig ha krympet til 684k, mens hennes 200k har steget til 516k. Er dette virkelig riktig måte å beregne på?

Les mer

Fordeling av bolig ved samlivsbrudd

22. nov 2022 · spørsmål

Min samboer og jeg går muligens fra hverandre. Vi har felles bolig. Jeg står som hovedlåntaker og han som medlåntaker. I praksis har jeg betalt lånet fra min konto i alle år. Har dette noe å si for fordeling av bolig?

Les mer

Uenig med samboer om oppgjør for hus

04. nov 2022 · spørsmål

Jeg og min samboer har gått fra hverandre. Hun ønsker å beholde huset. Hun mener det er urimelig å kjøpe meg ut uten at hun får noen ekstra kroner. Hun begrunner dette i at det blir feil om jeg skal ha bodd sammen med henne "gratis" og vil definere en slags leiesum for tidsperioden. Hun eier 55 % av boligen og jeg 45 %. Jeg ønsker å ta utgangspunktet i taksten og trekket fra lånet og fordele summen som gjenstår basert på eierandel. Hva er rett og rimelig og regler vi må forholde oss til?

Les mer

Arv hvis samboer dør

13. okt 2022 · spørsmål

Jeg har ett barn fra før og samboeren min har to barn fra før. Jeg har flyttet inn i samboeren sitt hus og jeg har en hytte med meg fra tidligere forhold. Vi betaler like mye hver på alle lån vi har - hus og hytte er lagt i samme lån og vi tok opp felles lån for å pusse opp bad. Vi tok også nylig opp felles lån for å kjøpe ny bil. Vi har samboerkontrakt gjennom Justify som sier at vi eier 50/50 hver i hus, hytte og bil. Hvordan er jeg sikret i denne avtalen dersom samboeren min faller ifra?

Les mer

Overføre bolig til den ene samboeren

05. okt 2022 · spørsmål

Har vært samboer i mange år. Vi har ingen felles barn. Samboer har et voksent barn som det er ingen kontakt med og det ønskes heller ikke noe kontakt fra vedkommende. Jeg ønsker minst mulig konflikt/problemer med denne familien hvis samboer skulle falle fra. Vi har begge meget godt forhold til mine barn. Jeg eier 75 % av en bolig og min samboer eier 25 %. Vi ønsker nå å overføre de 25 % til meg, slik at jeg vil eie 100 % av boligen. Men ønsker at samboer skal ha borett til sin død. Hvordan gå frem?

Les mer

Kjøpe ut ekspartner ved samlivsbrudd

22. sep 2022 · spørsmål

Vedrørende samlivsbrudd, og tilfeller der en part skal kjøpe ut en annen. Prisen den tas utgangspunkt i, må den settes av en spesiell part? Er det takst av takstmann, eller f.eks verdivurdering av megler som kan brukes?

Les mer