Eierforhold for samboere

Innhold

Ekskjæreste vil kjøpe felles leilighet

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg kjøpte bolig med ekskjæresten min (for ca. 5 år siden). Det var kun hun som hadde egenkapital ca. 1 / 4 prosent av kjøpesummen. Vi begge står registrert som likestilt sameiere (50/50) og betaler like boliglån Jeg har aldri bodd i leiligheten og det er kun hun som har bodd i boligen med sine to store voksne barn fra tidligere ekteskap. Vi har aldri skrevet samboerkontrakt. Jeg ønsker å selge leiligheten, men hun vil kjøpe meg ut til verdivurderingspris fra megleren. Er dette riktig?

Les mer

Samboeravtale om eierbrøk i bolig

16. jan 2023 · spørsmål

Gjennom å kjøpe seg inn i samboers bolig ønsker samboer å opprette en avtale på at dersom den ene parten villet avslutter samboerskapet, skal beløpet for å kjøpe ut vedkommende være det samme som på tidspunktet innkjøpet ble gjort, og ikke følge eierbrøken av en ny vurdering. Dette for å sikre egen økonomi i tilfelle boligen har en større verdistigning enn forventet og det blir uforholdsmessig dyrt å kjøpe ut, samt unngå en spekuleringssituasjon. Er dette vanlig praksis? Forslag på avtale?

Les mer

Urettferdig fordelingsnøkkel på bolig

05. des 2022 · spørsmål

Vi har kjøpt bolig, med ulik egenkapital (1 000 000 vs 200 000) og lik deling av lån. Eierbrøk 57/43. Om denne brøk skal legges til grunn ved fordeling av gevinst (restbeløp etter innfrielse av lån) ved salg, fremstår det som en urimelig fordeling. Jo tidligere vi selger, desto mer urimelig. Om vi selger umiddelbart, til samme pris som vi kjøpte for, vil jo min million plutselig ha krympet til 684k, mens hennes 200k har steget til 516k. Er dette virkelig riktig måte å beregne på?

Les mer

Fordeling av bolig ved samlivsbrudd

22. nov 2022 · spørsmål

Min samboer og jeg går muligens fra hverandre. Vi har felles bolig. Jeg står som hovedlåntaker og han som medlåntaker. I praksis har jeg betalt lånet fra min konto i alle år. Har dette noe å si for fordeling av bolig?

Les mer

Uenig med samboer om oppgjør for hus

04. nov 2022 · spørsmål

Jeg og min samboer har gått fra hverandre. Hun ønsker å beholde huset. Hun mener det er urimelig å kjøpe meg ut uten at hun får noen ekstra kroner. Hun begrunner dette i at det blir feil om jeg skal ha bodd sammen med henne "gratis" og vil definere en slags leiesum for tidsperioden. Hun eier 55 % av boligen og jeg 45 %. Jeg ønsker å ta utgangspunktet i taksten og trekket fra lånet og fordele summen som gjenstår basert på eierandel. Hva er rett og rimelig og regler vi må forholde oss til?

Les mer

Arv hvis samboer dør

13. okt 2022 · spørsmål

Jeg har ett barn fra før og samboeren min har to barn fra før. Jeg har flyttet inn i samboeren sitt hus og jeg har en hytte med meg fra tidligere forhold. Vi betaler like mye hver på alle lån vi har - hus og hytte er lagt i samme lån og vi tok opp felles lån for å pusse opp bad. Vi tok også nylig opp felles lån for å kjøpe ny bil. Vi har samboerkontrakt gjennom Justify som sier at vi eier 50/50 hver i hus, hytte og bil. Hvordan er jeg sikret i denne avtalen dersom samboeren min faller ifra?

Les mer

Overføre bolig til den ene samboeren

05. okt 2022 · spørsmål

Har vært samboer i mange år. Vi har ingen felles barn. Samboer har et voksent barn som det er ingen kontakt med og det ønskes heller ikke noe kontakt fra vedkommende. Jeg ønsker minst mulig konflikt/problemer med denne familien hvis samboer skulle falle fra. Vi har begge meget godt forhold til mine barn. Jeg eier 75 % av en bolig og min samboer eier 25 %. Vi ønsker nå å overføre de 25 % til meg, slik at jeg vil eie 100 % av boligen. Men ønsker at samboer skal ha borett til sin død. Hvordan gå frem?

Les mer

Kjøpe ut ekspartner ved samlivsbrudd

22. sep 2022 · spørsmål

Vedrørende samlivsbrudd, og tilfeller der en part skal kjøpe ut en annen. Prisen den tas utgangspunkt i, må den settes av en spesiell part? Er det takst av takstmann, eller f.eks verdivurdering av megler som kan brukes?

Les mer

Ekssamboer krever overskuddet fra boligsalg

17. aug 2022 · spørsmål

Jeg og min tidligere samboer har eid ett hus sammen i 6 år. Vi eier huset 50/50. Taksten da vi kjøpte huset var 3,4 og nå er taksten 3,3 mill. Vi betalte 2,8 mill for huset. Han sier at siden han har betalt det meste av oppussingen av huset, så skal han ha tilbake alle pengene han har lagt i det ved ett oppgjør. Han nekter å selge boligen, og vil ikke betale meg ut halvparten av takst. Hva har jeg krav på i en slik sak? Kan han kreve alle pengene han har lagt i huset tilbake?

Les mer

Krav på penger fra boligsalg?

27. mai 2022 · spørsmål

Jeg gikk fra min eks for 4 år siden og han overtok huset med å kjøpe meg ut. Nå har han solgt huset, så det jeg lurer på. Har jeg rett på noe penger av eksen etter salget av huset?

Les mer