Samvær for spedbarn

Publisert: 28.09.2023

Barnefar flyttet fra meg og barnet ca. 3 uker etter at vi kom hjem fra sykehuset. Barnet er nå 3 måneder. Barnet bor her hos meg da adressen til barnet var her i utgangspunktet. Jeg har den daglige omsorgen. Barnefar truer meg med rettssak annenhver uke. Han ønsker overnatting hver helg og at barnet skal flytte til han når min permisjon er ferdig og hans starter. Dette innebærer at barnet blir fratatt sin hovedomsorgsperson som 7 måneder gammel. I tillegg krever far å fordele omsorgen 50/50 i august.

Svar:

Dersom foreldrene går fra hverandre før far har tatt sin pappaperm overføres pappapermen til mor, forutsatt at det er hun som har overtatt den daglige omsorgen for barnet (fast bosted) etter samlivsbruddet.

Foreldrene har rett til å avtale at far fortsatt skal ta ut sin del av pappapermen, men da kreves det at foreldrene er enige om dette. Foreldrene må da søke NAV om dette, og ved søknaden er det krav om at det vedlegges bekreftelse fra mor på at far rent faktisk har omsorgen for barnet under permisjonsdagene. Far kan derfor ikke kreve at barnet flytter til han som følge av permisjon.

Samvær for spedbarn er krevende. Det krever et godt samarbeide mellom foreldrene. Det beste for de helt minste barna er hyppig kontakt med begge foreldre for å etablere relasjon til begge. Da anbefales det flere ukentlige samvær, men av kort varighet. For eksempel at han kommer på besøk hjemme hos dere et par ganger i uken, at han triller på tur med barnet noen ganger i uken eller lignende.

Etter hvert som barnet blir eldre kan samværene utvides, men i den fasen dere er i nå har barnet størst behov for ro, stabilitet og forutsigbarhet i omsorgsrammene sine.

Om dere ikke blir enige om samværsomfang, bosted eller andre spørsmål knyttet til omsorgen for barnet deres kan dere be om bistand fra familievernkontoret. Blir dere ikke enige der om forholdene rundt barnet deres har far rett til å ta saken inn til domstolen om han ønsker det. Da vil dere få oppnevnt en sakkyndig psykolog, som ofte kan bistå med å forventningsstyre foreldrene og lage avtaler basert på barnets behov og foreldrenes forutsetninger.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: