Skolen har feilaktig meldt fra til barnevern

Publisert: 17.02.2022

Barneskolen som vår sønn går på har meldt oss til barnevernet for vold hjemme. Vi ble kalt inn til politiavhør og hatt full runde med barnevern. De har konkludert med at dette ikke er en sak for barnevernet eller politiet. Slik vi og de ser er det en svikt fra skolen sin side. Vi har vært i møte med skolen tidligere og det ble laget en aktivitetsplan, som de ikke har fulgt opp. Vi føler skolen har forhåndsdømt/sviktet vår sønn fra 1. klasse, han går pr. idag i 4 klasse. Hvordan stiller dette seg?

Svar:

Skolen har meldeplikt til barneverntjenesten, dersom de er bekymret for at et barn blir utsatt for vold eller alvorlig omsorgssvikt hjemme. De fleste foreldre som opplever å bli meldt til barneverntjenesten fra skolen opplever dette som ubehagelig, og de kan få vansker med tillit til skolen i ettertid, men dette er en lovbestemt plikt skolen har og som de lojalt må følge opp. Skolen har ikke kompetanse eller myndighet til å undersøke slike forhold nærmere, og det er ikke deres oppgave å gjøre undersøkelser før de melder fra til barneverntjenesten. Barneverntjenesten skal vurdere meldingen, og om de mener det er grunnlag for det åpne en undersøkelsessak. Om de ikke finner at barnet blir utsatt for vold eller omsorgssvikt vil de henlegge saken.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: