Slipper man å betale barnebidrag om man driver enkeltmannsforetak?

Publisert: 09.03.2023

Slipper man å betale barnebidrag om man driver enkeltmannsforetak? Siden man da ikke er ansatt og tar ut lønn.

Svar:

Man slipper ikke bidrag selv om man driver ENK. NAV vil kreve dokumentasjon for inntekt til bidragspliktige.

Alle opplysninger fra partene som har betydning for fastsettelse av bidrag, må dokumenteres. Dette gjelder både inntekter og utgifter.

Dersom en av partene har lønnsinntekt, har NAV normalt tilgang til denne inntekten gjennom A-inntekt. Dersom partene er selvstendig næringsdrivende eller har kapitalinntekter og disse er vesentlig endret fra siste ligning, må endringene dokumenteres. Personer med annen inntekt må legge ved dokumentasjon på andre inntekter, for eksempel forsikringer som ikke utbetales gjennom NAV. Man har plikt til å fremlegge dokumentasjon til NAV ved fastsettelse av bidrag.

NAV har også mulighet til å skjønnsfastsette inntekten til partene, om den opplyste inntekten ikke samsvarer med forventbar inntekt uten at det er dokumenterbar grunn for det.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: