Søke om pass når far er registrert som ukjent

Publisert: 06.10.2023

Gitt at foreldreansvar vanligvis registreres for barn som bor i Norge, betyr det at et barn med 'ukjent' foreldreansvar grunnet flytting til utlandet med faren, selv om barnet ble født i Norge, ikke kan få pass? Faren har rettslig eneansvar og har søkt om passfornyelse, men ble informert om at dette ikke kan gjøres før foreldreansvaret er oppdatert fra 'ukjent' til 'far' i Folkeregisteret. Hvilke juridiske skritt bør tas for å oppdatere foreldreansvaret og sikre pass til barnet?

Svar:

Dersom du ikke er registrert som barnets far i folkeregisteret og ikke har del i foreldreansvaret vil du ikke få utstedt pass for barnet. Passutstedelse krever samtykke av begge foreldre om man har felles foreldreansvar, eller av den forelderen som har foreldreansvaret alene for barnet. Om du ikke har del i foreldreansvaret må dette først registreres før barnet vil få utstedt norsk pass.

Om du og moren er enige om at du skal ha del i foreldreansvaret, kan du sende inne en avtale om dette. Denne finner du på Skatteetatens nettsider, den heter "Avtale om foreldreansvar".

Om du og mor ikke er enige om at du skal ha del i foreldreansvar, men barnet bor hos deg, eller du mener at det er til det beste for barnet at du har del i foreldreansvaret, er dette noe tingretten kan fastslå. Du må da først kontakte familievernkontoret for mekling, for å forsøke å løse saken der, om dere ikke blir enige der vil du få meklingsattest og får da anledning til å ta saken videre til tingretten, som vil bestemme om det er til barnets beste med felles foreldreansvar eller om en av dere skal ha det alene.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: