Tar erstatning for skade høyde for lønnsvekst?

Publisert: 22.05.2023

Jeg har fått tilbud om erstatning etter en alvorlig trafikkulykke. Forsikringsselskapet har innrømmet at de skal betale erstatning etter lov om skade erstatning. Forsikringselskapet har tilbudt en fast sum, som er relativ riktig inntekt på skade tidspunkt, som skal dekke lidt tap og fremtidige tap. Er det ikke riktig at man forventer en lønnsvekst fra ulykke til pensjon? SSB har mange beregninger, det utgjør en stor sum.

Svar:

Erstatning for økonomisk tap skal dekke differansen mellom det du ville hatt i inntekt (og pensjon) uten skaden, og det du får med skaden. Utmålingen skal blant annet ta hensyn til fremtidig lønnsvekst. Erstatningsberegning kan være komplisert med mange faktorer. Jeg synes du bør få en advokat som jobber med personskade til å gå gjennom saken og vurdere tilbudet du har fått. Det er helt vanlig at forsikringsselskapet betaler for slik advokatbistand, slik at du kan være tryggere på at oppgjøret er korrekt. Ta gjerne kontakt med selskapet og spør dem om de kan dekke noen timers advokatbistand mht beregningen. Eventuelt kan advokaten du kontakter avklare dette for deg.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: