Tidligere ansatt nekter å betale tilbake penger han skylder

Publisert: 05.06.2023
Emneord:

En ansatt har brukt firmaets kreditkort til å kjøpe nye klær for i utlandet, da han ikke fikk sin bagasje på en jobbtur. Faktura på kreditkortet har firmaet betalt, og den ansatte har mottatt forsikringspenger direkte fra forsikringsselskap, og lovet da å tilbakebetale disse pengene til oss. Den ansatte som nå er sluttet, nekter nå å tilbakebetale pengene som er flere tusen kroner. Kan vi trekke dette beløpet av feriepengene til den ansatte uten å havne i trøbbel?

Svar:

Dessverre kan dere ikke det. Anledning til å trekke i feriepenger er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-15. I tilfellet deres, er det nok enten skriftlig avtale på forhånd, eller dom for at dere har krav på disse pengene, som kunne gitt dere anledning til å trekke i feriepenger. Hvis dere ikke har et slikt grunnlag for trekk som fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-15, må dere kreve pengene tilbakebetalt på samme måte som ved ordinære pengekrav.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: