Tjenestepensjon etter uførhet

Publisert: 22.09.2022

Tjenestepensjon- innskudd- privat bedrift. 1) Hva skjer med dette når jeg blir 100 % ufør i en arbeidsulykke? 2) Skal jeg også øke dersom arbeidsgiver senere øker innbetalingen (%) for de som fortsatt er i jobb hos min (tidligere) arbeidsgiver. 3) Jeg bør absolutt følge de endringer som arbeidsgiver gjennomfører. Jeg har «tross alt» mistet evnen på jobb, mot min vilje/ønske, til å være i arbeid, og således få glede av de endringer som arbeidsgiver innfører.

Svar:

Du vil beholde samme pensjon og -rettigheter også om du blir skadet i arbeidsulykke. Om du også skal følge med på en %-vise økningen som finner sted i ettertid er jeg usikker på. Jeg tror mest sannsynlig at du skal følge med, men dette finner du nok svar på i forsikringsavtalen. Du vil jo uansett få pensjonen G-regulert hvert år. Så du vil uansett i noen grad følge med i den fremtidige økningen.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: