Trekk i utførepensjon hvis man tjener penger i AS

Publisert: 29.05.2024

Jeg er 100 % ufør. Jeg ønsker å åpne et AS-selskap, mister jeg pensjonen min hvis selskapet har en inntekt på 1 000 000 kr og jeg er ansatt 20 % med lønn 10 000 per måned? Hva trekkes fra uførepensjonen? Er dette inntektsbeløpet for AS-selskapet eller min lønn i AS-selskapet mitt?

Svar:

Din arbeidsinntekt vil redusere din uførepensjon. Hvis du er i stand til å arbeide, så medfører det at du ikke er 100 % ufør, og dine rettigheter til uførepensjon påvirkes selvfølgelig av dette. Du bør ta kontakt både din fastlege og NAV mht ditt videre arbeide og din videre arbeidsuførhet.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: