Uenig i bekymringsmelding fra barnehagen

Publisert: 03.02.2022

For to år siden sendte barnehagen en bekymringsmelding til barnevernet. Her var det flere feil fra barnehagens side, og saken ble fort henlagt. Vi beholdt barnet i barnehagen, da vi ikke ville rive barnet vekk fra det trygge. Vi har fått beskjed at de igjen vil melde, og sier at ingen av punktene er grunn for bekymring alene, men totalen er. Problemet er at alle punktene ikke stemmer, eller er drastisk overdrevet, og ingen ting er tatt opp med oss. Kun fått positive tilbakemeldinger siste 6 mnd. Er dette lov?

Svar:

Barnehagen har plikt til å melde bekymring til barneverntjenesten dersom de observerer forhold som de mener utløser deres meldeplikt. Det vil si hvis de ansatte i barnehagen opplever at det er forhold med barnet eller foreldrene som gir grunn til bekymring for barnets omsorgssituasjon. Plikten til å melde bekymring til barneverntjenesten går foran taushetsplikten. Det vil si at de ansatte i barnehagen må melde bekymringen om barnet til barneverntjenesten, selv om forhold de normalt har taushetsplikt om .

Barneverntjenesten plikter å avklare alle meldinger de får inn, og vurdere om det er grunnlag for å opprette en undersøkelsessak. De vil gjennom sitt arbeid avklare om det er grunnlag for bekymring, eller ikke. Barnehagen har ikke kompetanse til å vurdere hvordan forholdene i hjemmet er for barnet, dette er barneverntjenestens jobb. Derfor skal bekymringer meldes inn til barneverntjenesten, slik at de kan gjøre de nødvendige undersøkelser for å avklare barnets omsorgssituasjon.

Dersom dere er uenig i detaljene i bekymringsmeldingen, er dette noe dere kan diskutere med barneverntjenesten under en eventuell undersøkelsessak.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: