Uføretrygd og arbeid i eget aksjeselskap

Publisert: 29.03.2022

Hvor mye kan man arbeide i eget aksjeselskap når man er uføretrygdet? Jeg arbeider med konsultasjoner på vegne av statsforvalter gjennom et AS. Noen ganger har jeg kapasitet til mye og andre ganger svært lite. Jeg har ikke tenkt å ta ut utbytte, men selskapet skal på sikt investere. Selskapet vil muligens leie bil som jeg kan benytte privat og i tjeneste. Dersom det er mulig vil jeg leie bilen for privat bruk.

Svar:

Om du arbeider i eget selskap eller for andre, så må du melde fra om du jobber over grensen. Ser mer her: https://www.nav.no/no/person/pensjon/uforetrygd/jobbe-ved-siden-av-uforetrygd

Del denne artikkelen: