Ung ufør

Publisert: 06.07.2023

Jeg ble ufør for noen år siden. Jeg søkte om rettigheter som ung ufør, men fikk avslag. Det jeg lurer på er om jeg nå etter nesten 4 år kan søke ung ufør eller er om det for sent? Jeg var under mye press som følge av ulike årsaker da jeg fikk innvilget uføretrygden og gjorde av den grunn ikke noe mer med avslaget. Grunnen til at jeg er ufør er for jeg hadde kreft da jeg var 3 år, har hatt mange operasjoner og sliter med senskader fra dette i tillegg til ADHD og psykiske plager.

Svar:

I utgangspunktet er saken din ferdig behandlet siden du ikke påklagde avslaget innen klagefristen. En for sent fremsatt klage kan tas til behandling ihht. forvaltningsloven § 31 dersom "parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd". Også etter denne bestemmelsen er det imidlertid en absolutt frist på ett år etter at opprinnelig vedtak ble fattet. Din eneste mulighet er i tilfelle å fremsette ny søknad, men skal denne tas til behandling må det da fremkomme noen nye opplysninger som ikke har vært fremlagt/vurdert ifbm. den opprinnelige søknaden din. Jeg vil anbefale deg og ta kontakt med en advokat for å få en vurdering av det opprinnelige avslaget og om det vil kunne være mulig å nå frem med en ny søknad.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: