Utbetaling av lønn for ekstra arbeidstimer

Publisert: 16.03.2023

Ved fastlønn og uspesifisert timeantall på papiret. Kan en da be om etterbetaling hvis en jobber mye? Forresten jeg har 70 timer i uken, på fastlønn.

Svar:

Det gjelder detaljerte regler for beregning av arbeidstid for ulike arbeidssituasjoner. Den alminnelige arbeidstid er 40 timer, men kan avtales til 48 eller 50 timer på gitte vilkår. I utgangspunktet vil du ha krav på overtidsbetaling for alt arbeide utover 40 timer, med 40 % tillegg. 70 timer er langt utenfor lovlig arbeidstid og forbudt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: