Utlysningsplikt ved midlertidige ansettelser

Publisert: 12.09.2022
Emneord:

Jeg jobber i kommunal sektor, og lurer på om bedriften jeg jobber i, er unntatt utlysningsplikten hvis det er snakk om en midlertidig ansettelse i form av et års vikariat? Vi har lyst ut internt, men vi vet om flere som hadde vært gode i jobben, som ikke er en del av bedriften nå. Hva er reglene rundt det å lyse ut eksternt eller kun å tilby noen en jobb når det er snakk om et vikariat?

Svar:

Intern ny- eller endringsansettelse krever ikke utlysning i kommunal sektor. Men, hvis en ekstern søker får nyss om stillingen og sender inn en søknad før stillingen er besatt, må kvalifikasjonskravene vurderes, slik at om vedkommende er den best kvalifiserte, så vil vedkommende ha krav på å få tildelt stillingen om det ikke er diskvalifiserende forhold for vedkommende. Men, regelverket er komplisert og dette kan ikke tas som en absolutt løsning, men kun som en tommelfingerregel.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: