Varighet på bidragsplikt

Publisert: 10.11.2023

Jeg (far) betaler for tiden bidrag og avdrag på bidragsgjeld på til sammen 4 900 kroner. Vedtaket gjelder fram til 31.12. 2023. Bidragsmottaker blir 20 år den 20. desember 2023. Jeg trodde at bidrag til utdanning ble avsluttet når barnet fylte 20 år, eller at det sjeldent gis. I brevet fra NAV (datert 02.10.23) står det "Hun søker om bidrag fra januar 2023." Det er oppgitt feil dato. Er dette saksbehandlingsfeil?

Svar:

Varigheten av bidragsplikten avhenger av om barnet går i vanlig skolegang. Dersom barnet går på videregående skole, kan NAV fastsette bidrag frem til vanlig skolegang er avsluttet. Dette gjelder ut over 18 år, og kan også gjelde ut over fylte 20 år. Dersom det er tvil om når skolegangen blir avsluttet, det er forsinkelser eller lignende, vil NAV fastsette bidrag for ett år av gangen. Dersom det ikke søkes forlenget, vil bidraget automatisk opphøre.

Det er ikke en saksbehandlingsfeil om det er en skrivefeil i et brev fra NAV, men har du konkrete spørsmål til en vedtakssak hos NAV, bør du kontakte dem direkte for spørsmål om prosessen.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: