Veirett for eiendom uten opparbeidet vei

Publisert: 24.03.2022

Vi skal kjøpe et tilleggsareal til vår tomt fra eiendom A. Vår tomt grenser til en liten, ubebygget tomt B. Det er ikke opparbeidet vei fram til B. Både vår tomt og tomt B har tinglyst veirett over eiendom A, men det finnes ikke kart som viser hvor veien skal gå annet enn at det står "i retning av parsellene over hovedbruket". Kan eier av tomt B kreve veirett over vår eiendom? Og: kan de diktere HVOR veien skal gå? Vi kan gjerne gi veirett, men vil bestemme hvor den skal anlegges. Kan vi det?

Svar:

Dette er et litt for kompleks spørsmål til å besvare her. Men siden det ikke allerede er opparbeidet vei, så er det nok mulig å legge den evt. slik det er ønskelig fra deres side. Men at det må være praktisk fremkommelig for den som har veiretten.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: