Leie

Innhold

Økonomi, Uføretrygd Jeg er ufør og jeg har minsteuføretrygd

08. jan 2024 · spørsmål

Dette sto på deres side i 2020: "Utleieinntekter og uføretrygd Publisert: 23.09.2020 Emneord: Økonomi, Uføretrygd Jeg er ufør og jeg har minsteuføretrygd. Jeg har en stor enebolig, og jeg vil leie ut en del av min enebolig for å dekke utgiftene. Spørsmålet er om utleieinntekten kan påvirke uføretrygdinntekten? Svar: Leieinntekter er kapitalinntekter og påvirker ikke beregningen av uføretrygden. Det er kun pensjonsgivende inntekt som påvirker uføretrygden. " Gjelder det fortsatt?

Les mer

Økning av husleie for næringslokale

13. jan 2023 · spørsmål

Kan leiepris for næringslokale økes mindre enn 12 måned etter siste økning i leiepris?

Les mer

Kan utleier av campingplass heve leie med 800 kr?

13. jan 2023 · spørsmål

Kan utleier av campingplass heve leie med 800 kr sånn uten videre?

Les mer

Må betale ekstra for strøm på campingplass

13. jan 2023 · spørsmål

I forbindelse med leie av fast plass til vogn på campingplass så tar utleier/eier påslag på viderefakturering av strøm - er dette lov? Utleier vil heller ikke dokumentere utgiftene til strøm. Er utleier ikke pålagt å kunne fremvise underbilag/dokumentasjon på faktiske utgifter? Og hva med prisregulering på leien hvis det ikke står noe om dette i leiekontrakten; er det noen regulering/sedvane på dette? Hvor mye og hvor ofte kan leien reguleres?

Les mer