Må betale ekstra for strøm på campingplass

Publisert: 13.01.2023

I forbindelse med leie av fast plass til vogn på campingplass så tar utleier/eier påslag på viderefakturering av strøm - er dette lov? Utleier vil heller ikke dokumentere utgiftene til strøm. Er utleier ikke pålagt å kunne fremvise underbilag/dokumentasjon på faktiske utgifter? Og hva med prisregulering på leien hvis det ikke står noe om dette i leiekontrakten; er det noen regulering/sedvane på dette? Hvor mye og hvor ofte kan leien reguleres?

Svar:

Det kommer helt an på hvordan leieavtalen for plassen er utformet i utgangspunktet. Dere kan ha avtalt at dette er noe som utleier kan kreve for arbeidet med å beregne strømforbruk. Det er ikke noen egen lov for leie av plass for campingvogn slik som man har for leie av bolig, slik at det er avtalen som er det aktuelle utgangspunktet for hva som kan kreves betalt.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: