Husleiekontrakt

Innhold

Økonomi, Uføretrygd Jeg er ufør og jeg har minsteuføretrygd

08. jan 2024 · spørsmål

Dette sto på deres side i 2020: "Utleieinntekter og uføretrygd Publisert: 23.09.2020 Emneord: Økonomi, Uføretrygd Jeg er ufør og jeg har minsteuføretrygd. Jeg har en stor enebolig, og jeg vil leie ut en del av min enebolig for å dekke utgiftene. Spørsmålet er om utleieinntekten kan påvirke uføretrygdinntekten? Svar: Leieinntekter er kapitalinntekter og påvirker ikke beregningen av uføretrygden. Det er kun pensjonsgivende inntekt som påvirker uføretrygden. " Gjelder det fortsatt?

Les mer

Får ikke lov av huseier til å si opp leieavtale

11. okt 2023 · spørsmål

Jeg leier en hybel som er kollektiv og leiekontrakt går ut etter 12 måneder. Men jeg har fått jobb i Sverige og har allerede flyttet ut i oktober, men han huseieren skriver i kontrakten at jeg kan da begynne å flytte ut i mai. Fordi den kontrakten går ut i juli. Jeg har lyst til å si opp, men får ikke lov av han. Nå må jeg betale på 2 steder. Føles som en tvang til å betale når jeg ikke bor der. Er det egentlig lov?

Les mer

Hybelen jeg leier er helsefarlig å bo i

04. okt 2023 · spørsmål

Jeg studerer og flyttet inn i en kjellerhybel i august. Første uken kunne jeg merke antydninger til fuktighet i hybelen, etterhvert begynte det å komme spor av fukt på blant annet kjøkkenet. Fagmann i familien kom en dag innom for å sjekke og måle omstendighetene. Da viste det seg at fuktigheten i hybelen er helsefarlig å bo i, og at jeg må ta kontakt med eier. Jeg lurer derfor på hvilke krav jeg har? Har jeg rett til å få tilbake pengene jeg har betalt i leie?

Les mer

Er jeg forpliktet av leieavtalen etter at jeg har flyttet ut når det er eksen som nekter å si opp avtalen?

11. sep 2023 · spørsmål

Jeg gikk fra min samboer for ett år siden og flyttet ut fra boligen vi leide sammen. Vi leide leiligheten gjennom Utleiemegleren. Jeg ønsker selvsagt å si opp mitt leieforhold, men de sier at det kun er mulig når begge parter sier opp. Min tidligere samboer nekter å si opp og dette betyr at hvis det oppstår mislighold av leien så går dette utover meg. Er dette virkelig lov? At jeg må stå på en leiekontrakt hvor jeg flyttet ut fra for over ett år siden?

Les mer

Konsumprisindeksregulering av husleie

07. jul 2023 · spørsmål

Spørsmålet mitt gjelder konsumprisindeksregulering av husleie. Kan en regne ut kpi for 5 år? Altså hvis det ikke har blitt foretatt noen regulering tidligere i leie forholdet kan en da regne ut fra utleiestart og frem til dags dato? Og er det lov å gjøre dette i oppsigelsestiden?

Les mer

Husvert krever betaling av utvask av leilighet til tross for avtale

31. mai 2023 · spørsmål

Gamle husvert krever betaling av utvask av leilighet etter han har sagt på epost at han skulle se bort fra den hvis jeg betalte andre utgifter før deadline, noe som ble utført. Kan eposten brukes som en form for bindende kontrakt?

Les mer

Får ikke si opp husleiekontrakt før bindingstiden er over

26. mai 2023 · spørsmål

Skal si opp leiekontrakt med 12 mnd bindingstid og 3 måneders oppsigelsestid utleier mener da at jeg ikke kan starte oppsigelsetiden før bindingstiden er over. Jeg mener det egentlig er 12 mnd til sammen og at jeg kan starte oppsigelsetiden slik at den går ut på slutten av bindingstiden, og i tillegg krever utleier at oppsigelsen skal leveres skriftlig på brev.

Les mer

Kan huseier avregne felleskostnader i etterkant?

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål om leie, og fellesutgifter som blir betalt gjennom a-konto. Jeg leier et lokale, og i kontrakten står det at fellesutgift er 900 pr måned. Noe som også er ført med på hver faktura. Nå har jeg fått en faktura på et restbeløp for 2022 på felleskostnadene, selv om jeg har betalt de avtalte felleskostnadene hver måned. Utleier mener det er helt normalt å gjøre en avregning i etterkant, og at man da evt. må betale et restbeløp. Dette høres rart ut for meg. Hvordan er loven?

Les mer

Trakasserende utleier

04. mai 2023 · spørsmål

Utleier ønsker å kaste ut min kreftsyke og demente venn fordi hun ønsker å bo der selv. Jeg mener hun ikke har fulgt prosedyren for utkastelse, og vi har klaget på dette. Hun synes nok jeg er vrang og har valgt å indeksregulere husleien min. Dette har hun ikke gjort hos naboen som bor i samme hus. Jeg føler at dette blir en form for trakassering. Hun har jo rett til å heve husleien, men da burde vel dette blitt gjort hos begge leietakere ellers så virker det som en slags vendetta. Hva kan vi gjøre?

Les mer

Hvor raskt må utleier svare på henvendelser fra leietaker?

04. mai 2023 · spørsmål

Hvor lang tid kan en utleier gå uten å svare på kommunikasjon fra leietaker? Og hva kan jeg gjøre etter dette tidsrommet har passert? Jeg har kontrakt med minstetid og mulighet for fremleie, problemet er nå at jeg har noen å fremleie til, men så svarer ikke utleier meg. Har prøvd å ringe, sende sms og sendt mail.

Les mer

Utleier vil ha penger for teppe og lenestol

17. apr 2023 · spørsmål

Har leid en leilighet i 4,5 mnd. Vet innflytting var det flekker på et 5 år gammelt hvitt gulvteppe og lenestol. Vi greide å lage en ny flekk på gulvteppe som vi opplyste om. Det ble forslått av begge parter ved å spleise på rens i og med at det var flekker på teppet fra før. Lenestolen mener vi at vi har holdt i samme stand. Utleier sender nå krav om å få erstattet full pris for stol og teppe. Har utleier rett i dette, og hvis ja, kan utleier kreve full pris? Ingen tok bilder før utleie startet.

Les mer

Huseier vil øke husleien

29. mar 2023 · spørsmål

Jentene overtok leiligheten 1. juni 2022, jeg flyttet inn oktober 2022 og da var leien på 31 700 kr ink internett. I januar prøver utleier å indeksregulere leien, men vi har ikke bodd der i ett år. I dag prøver han å øke leie igjen til 32 000 kr. Noe som egentlig ikke er en "big deal". Men han begrunner det med: Hei. Dette er ikke indeks. Den ville vært på ca 800 kr. Vi legger kun på kr 300. Normal leiepris for leiligheten i dagens marked er ca 33 000.+net. Kr 500. Kan han øke nå + indeksregulere i juni?

Les mer

Leietaker trukket seg fra leiekontrakt

29. mar 2023 · spørsmål

En som skulle leie min leilighet i påsken og takket ja til tilbudet skriftlig, trakk seg plutselig i dag og takket heller ja til et annet bedre tilbud. Dette fører til at jeg ikke får leid ut i en veldig populær periode, jeg har også takket nei til andre henvendelser pga dette. Har han lov til dette og kan jeg kreve at han leier?

Les mer

Huseier krever leie for 1,5 mnd

29. mar 2023 · spørsmål

Jeg må endre forfallsdato på husleien fra 1 hver mnd til 10 hver mnd. Da mener huseier at jeg må betale husleien i sin helhet pluss en tredjedel. Så nesten 3400 kr ekstra. Er det lov?

Les mer

Er det KPI man bruker for å regulerer husleie?

16. jan 2023 · spørsmål

Dersom det er oppgitt i leiekontrakten at "leiesummen blir vært år regulert i samsvar med konsumprisindeksen", er det da gitt at man skal ta i bruk KPI - totalindeks ved reguleringen?

Les mer

Redusert leie pga fuktskader på møbler

16. jan 2023 · spørsmål

Vi bor i en sokkelleilighet/kjeller. I mai oppdaget vi fuktige lister og vanndammer under sengen. Tok umiddelbart kontakt med huseier og han ordnet raskt befaring med forsikringen hans. Konklusjonen var kondens. I forbindelse med tiltak etter dette skulle det nå i august komme håndverkere å montere ventiler for bedre luft. Da oppdaget vi en del mugg og fuktskader på møbler, gulv og vegg. Samt seng. Kan vi holde igjen eller kreve redusert leie frem til det blir bedre? Evt få tilbakebetalt leia?

Les mer

Kan jeg heve leieavtalen hvis huseier ikke reparerer ødelagte ting?

16. jan 2023 · spørsmål

Kan jeg heve leieavtalen dersom utleier ikke ønsker å reparere ting som er dårlig i huset?

Les mer

Får ikke depositum tilbake fra utleier

16. jan 2023 · spørsmål

Utleier mener at jeg har signert kontrakt når jeg egentlig har ikke gjort det og har ikke sett leiekontrakt en gang. Men jeg har betalt depositum og sendte utleier melding om jeg vil ha depositum tilbake, men han har ikke svart meg på over 1 uke nå. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Leietaker protester mot økte stall-leiepriser.

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg leier ut stallplasser og har nå en leietaker som er uenig i kontrakten. I kontrakten står det at stall-leia vil øke hvis fòrprisen øker, men vi tar ikke fortjeneste på fòret, men selger den videre til innkjøpspris. Kontrakten er underskrevet av begge parter. Nå stiger leia pga økte fòrpriser, men da sier leietaker at vi bryter husleieloven. Stemmer dette? Kan ikke se at stallplass-utleie går under denne loven? Og har vi ikke rett til å skrive vår egen kontrakt?

Les mer

Leietakere vil flytte ut før kontrakten er utløpt

16. jan 2023 · spørsmål

Vi har Leiekontrakt på 2 år, men mine leietakere ønsker å flytte ut etter 6 måneder. Jeg ønsker at de bor der i de neste to 2 årene. Men har følt meg presset til å sende de oppsigelse på 2 mnd.

Les mer