Bevilling siden 1998
Telefon: 23 27 27 00
Mobil: 92 43 60 16
Fax: 23 27 27 01

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 11

Postadresse:
Dronning Eufemias gate 11

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Næringseiendom - transaksjoner/kjøp/salg/finansiering/due diligence/leieavtaler