Andreas Rolland Frølich Fuglesang

SANDS Advokatfirma DA
Advokat
Telefon: 22 81 45 00
Mobil: 99 52 35 25
Fax: 22 81 45 01

Besøksadresse:
Cort Adelers gate 33
0254 OSLO

Postadresse:
Postboks 1829 Vika
0123 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, India, Nederland, Spania, Storbritannia, Sverige, USA

Tilleggsopplysninger:

Jeg har også særlig kompetanse innen selskapsrett, som f eks aksjekapitalforhøyelser, samt kjøp, salg og fusjoner av selskapet.