Advokat

Besøksadresse:
Stortorvet 7
0155 OSLO

Postadresse:
Postboks 1156 Sentrum
0107 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark, Sverige

Tilleggsopplysninger:

Spesialkompetanse innen norsk nærings- og selskapsbeskatning, herunder fusjon, fisjon, omdannelse og øvrig omorganisering av virksomhet. Arbeider spesielt mye med tilpasninger til skattereformen 2004-2006