Advokat
Bevilling siden 2005
Telefon: 23 27 90 00
Mobil: 98 20 62 92
Fax: 23 27 96 01

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 14
0191 OSLO

Postadresse:
Postboks 221 Sentrum
0103 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark, Sverige

Tilleggsopplysninger:

Spesialkompetanse innen norsk nærings- og selskapsbeskatning, herunder fusjon, fisjon, omdannelse og øvrig omorganisering av virksomhet. Arbeider spesielt mye med tilpasninger til skattereformen 2004-2006