Astri Ellegård-Jacobsen

Bull & Co Advokatfirma AS
Advokat
Telefon: 23 01 01 01
Mobil: 95 82 87 26
Fax: 23 01 01 11

Besøksadresse:
Universitetsgata 9
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 6604 St. Olavs plass
0129 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk

Tilleggsopplysninger:

Særskilt bakgrunn fra fagområdet Fast Eiendom og Entreprise, herunder jobbet som konsernadvokat/contract manager.
Har som advokat ellers jobbet bredt innenfor det kontraktsrettslige området.

God erfaring med tvisteløsning og megling for domstolene herunder jobbet som dommerfullmektig i Drammen tingrett.
Gjennom ulike roller i advokatfirma, eiendomsmeglingsforetak og styremedlem i bank har Astri også jobbet med regulatoriske spørsmål, særlig AML.