Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bjørn Gullaker

Advokatfirmaet Gullaker ANS

Jeg har godkjent kompetanse som "advokatmekler" og jobber gjerne for å finne frem til kompromisser i tvisteforhold innenfor de fleste rettsområder.

Kåre Klausen

Bing Hodneland Advokatselskap DA

Generell forretningsjuss, herunder særlig fast eiendoms rettsfohold, selskapsrett og kontraktsrett

Pål Fagerberg Nilson

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS

Artikkel i Tidsskrift For Strafferett nr. 1 2005: "Bruk av rettspsykiatrisk sakkyndige i forvaringssaker"

Olav Barstad Lund

Harris Advokatfirma AS

Advokat med spesialisering innen entrepriserett (bygg og anlegg), prosess og tvisteløsning.