Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
Bevilling siden 2007

Besøksadresse:
Dronning Eufemiasgt 8
0150 OSLO

Postadresse:
Postboks 748 Sentrum
0106 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Merverdiavgift, MVA