Advokat
Bevilling siden 2016
Telefon: 22 20 25 00
Mobil: 99 33 90 60
Fax: 22 41 71 43

Besøksadresse:
Pilestredet 7 a (2 etg)
0180 OSLO

Postadresse:
Pilestredet 7 a
0180 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk