Dagny Rasmussen Skarpenes

Personskadeadvokat1 AS
Advokatfullmektig
Telefon: 22 88 30 60
Mobil: 90 99 13 32
Fax: 22 88 30 61

Besøksadresse:
Grensesveien 99

Postadresse:
Postboks 6744 Etterstad
0609 OSLO

Tilleggsopplysninger:

Jobber spesialisert med personskade, herunder yrkesskade, yrkessykdom, trafikkskade, pasientskade og andre typer ulykkesskader. Bistår i tillegg i saker opp mot Kontoret for voldsoffererstatning, og som rettsoppnevnt bistandsadvokat i straffesaker.