Advokat

Besøksadresse:
Gaustadalléen 21
0349 OSLO

Postadresse:
Postboks 191
1319 BEKKESTUA

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Estland, Kenya, Malawi, Sverige, Tunisia

Tilleggsopplysninger:

Advokat Erling Grimstad arbeider hovedsakelig med rettstvister, varsling, gransking, undersøkelser og forebygging av økonomisk kriminalitet. Han bistår også kunder med etterlevelsestiltak (compliance) innen anti-hvitvasking, anti-korrupsjon og personvern (GDPR). Har har tidligere vært leder av granskingsavdelingene til to av de største granskingsmiljøene i Norge og var tidligere førstestatsadvokat i ØKOKRIM og politietterforsker samme sted. Les mer her: www.governance.no