Julie Conradi-Larsen

Advokatfirmaet Staff AS
Advokat
Telefon: 22 98 26 00
Mobil: 90 02 66 86
Fax: 22 98 26 01

Besøksadresse:
Akersgata 32
0180 OSLO

Postadresse:
Akersgata 32
0180 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Advokat Julie Conradi-Larsen har god erfaring i og påtar seg alle typer forsvareroppdrag - store og små. Hun har også erfaring som bistandsadvokat.
Conradi-Larsen arbeider videre med familierett, herunder saker etter barneloven, barnebortføring og barnevern. Hun påtar seg også rekke andre typer sivile saker.