Bevilling siden 2004
Telefon: 22 34 00 00
Mobil: 90 09 36 00
Fax: 22 34 00 01

Besøksadresse:
Filipstad Brygge 2
0252 OSLO

Postadresse:
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk