Kristoffer Klausen

Advokatfirmaet Egeland
Advokatfullmektig
Telefon: 21 03 14 31
Mobil: 94 15 46 98
Fax: 22 17 05 42

Besøksadresse:
H34 Kontorfellesskap
Josefines gate 22 D
0351 OSLO

Postadresse:
H34 Kontorfellesskap, Josefines gate 22 D
0351 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Advokatfullmektig Kristoffer Klausen fullførte masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2022. Fra høsten 2021 til sommeren 2022 jobbet han som frivillig saksbehandler hos Barnas jurist.

Siden august 2022 har han vært ansatt som advokatfullmektig i advokatfirmaet Egeland. Han er spesialisert innenfor utlendingsrett, trygderett, barne- og barnevernsrett.