Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Knut Henry Haraldsen

Advokatfirmaet Vialto Partners AS

Mine hovedfelt er skatt for bedrifter / personer og selskapsrett. Jeg bistår gjerne med rådgivning, klagesaker og rettssaker. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS har et av Norges største fagmiljøer for skatt, avgift og transaksjonsstøtte. Via vårt internasjonale nettverk vil vi kunne hjelpe med transaksjoner og spørsmål om skatt og avgift i de fleste land og på tvers av landegrenser. Jeg bistår også i forbindelse med rådgivning knyttet til immigrasjon og søknader om oppholdstillatelser i Norge.