Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Marit Falkanger

Advokatene Falkanger, Wiik, Høyte & Fremstad

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 1988

Spesialfag; Barnerett
Fast oppnevnt bistandsadvokat for Follo tingrett
Tidligere medlem av lovutvalget for familie- arv og skiftesaker

Knut Henry Haraldsen

Galaxy Norway Advokatfirma AS

Mine hovedfelt er skatt for bedrifter / personer og selskapsrett. Jeg bistår gjerne med rådgivning, klagesaker og rettssaker. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS har et av Norges største fagmiljøer for skatt, avgift og transaksjonsstøtte. Via vårt internasjonale nettverk vil vi kunne hjelpe med transaksjoner og spørsmål om skatt og avgift i de fleste land og på tvers av landegrenser. Jeg bistår også i forbindelse med rådgivning knyttet til immigrasjon og søknader om oppholdstillatelser i Norge.