Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Peter Rogge Elieson

Advokatfirmaet Vialto Partners AS

Mine hovedfelt er skatt for bedrifter / personer og selskapsrett. Jeg bistår gjerne med rådgivning, klagesaker og rettssaker.

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS har et av Norges største fagmiljøer for skatt, avgift og transaksjonsstøtte. Via vårt internasjonale nettverk vil vi kunne hjelpe med transaksjoner og spørsmål om skatt og avgift i de fleste land og på tvers av landegrenser.

Jørund Stig Knardal

Advokat Jørund Knardal AS

Tek også på meg oppdrag som forsvarar og som bistandsadvokat. Yter elles assistanse til bedrifter, t.d. seksjonering, arbeidsrett, kontraktsutforming m.m.

Maral Houshmand

Advokatfirmaet Staff AS

Spesialisert i utlendingsrett; tilbakekall av oppholdstillatelse, asyl, opphør av flyktningstatus, utvisning, familiegjenforening / familieinnvandring, arbeidsinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap, Dublin-saker, oppholdsrett for EØS-borgere