Julie Olsen Hille

Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS

Advokatfullmektig Hille bistår privatpersoner, private bedrifter, samt offentlige klienter med rådgivning, tvisteløsning og prosessoppdrag.

Hille har en bred saksportefølje og arbeider blant annet med foreldretvister, ektefelleskifte, arbeidsrett, strafferett, psykisk helsevern, samt kommunal- og forvaltningsrett.

Marit Falkanger

Advokatene Falkanger, Wiik, Høyte & Fremstad

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 1988

Spesialfag; Barnerett
Fast oppnevnt bistandsadvokat for Follo tingrett
Tidligere medlem av lovutvalget for familie- arv og skiftesaker

Kristin Jensen

Link Advokatfirma AS

Allmennadvokat med omfattende prosedyreerfaring. Fast bistandsadvokat for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Birger Meyer Gjerdrum

Advokatfirmaet Gjerdrum AS

Advokatfirmaet Gjerdrum AS bistår både privatpersoner og bedrifter særlig innenfor områdene arbeidsrett, strafferett, barnevern, forsikringsrett, kontraktsrett, samt familie,- arv- og skifterett.