Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Peder Morset

Advokatfirmaet Dehn DA

Fast forsvarer i Asker og Bærum tingrett - Borgarting lagsokn. Forsvarer og bistandsadvokat.

Kristin Andersen

Advokatfirma Lohne Krokeide AS

Spesialområder:

Meget god kunnskap om strafferett etter flere år i påtalemyndigheten i politiet, samt også tidligere erfaring som både forsvarer og bistandsadvokat i større og mindre omfattende straffesaker.

Lars Erik Hammerdal

Momentum Advokat AS

Advokat Lars Erik Hammerdal har Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2010. Han har tidligere juridisk erfaring fra Eiendomsmegler 1, NAV, Kystverket og Kriminalomsorgen. Hans spesialkompetanse ligger innenfor områdene familie- og arverett, fast eiendom, eiendomsmegling og NAV-saker. Hammerdal har i tillegg ansvar for oppfølging av personer under vergemål og har i den forbindelse god erfaring innen blant annet gjeldsforhandlinger og økonomistyring.

Birger Meyer Gjerdrum

Advokatfirmaet Gjerdrum AS

Advokatfirmaet Gjerdrum AS bistår både privatpersoner og bedrifter særlig innenfor områdene arbeidsrett, strafferett, barnevern, forsikringsrett, kontraktsrett, samt familie,- arv- og skifterett.

Kristin Fagerheim Hammervik

Advokatfirmaet AGA AS

Fast bistandsadvokat for Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Har i tillegg arbeidet med arbeidsrett og tilliggende fagområder siden 1995. Har fullført meklingskurs gjennom Den Norske Advokatforening, i tillegg til mange års erfaring som forhandlingsleder ifm ulike tariffrevisjoner, herunder mekling hos Riksmeklingsmannen.