Julie Olsen Hille

Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS

Advokatfullmektig Hille bistår privatpersoner, private bedrifter, samt offentlige klienter med rådgivning, tvisteløsning og prosessoppdrag.

Hille har en bred saksportefølje og arbeider blant annet med foreldretvister, ektefelleskifte, arbeidsrett, strafferett, psykisk helsevern, samt kommunal- og forvaltningsrett.

Servet Yildiz Stêrk

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Advokatfullmektig Servet Yildiz har blant annet jobbet i Utenrikstjenesten, Stortinget og Forsvaret. I tillegg til disse anerkjennelsene, har Yildiz også lang erfaring som investor i eiendomsbransjen der han til daglig har ledet større team av samarbeidspartnere i forskjellige utviklingsprosjekter.

Advokatfullmektig Servet Yildiz er utdannet ved Universitetet i Oslo og har master i rettsvitenskap med spesialisering innen shipping, offshore og skatterett.