Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Rune Vikan

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS

Driver utstrakt forretningsjuridisk praksis med bistand til bedrifter, også børsnoterte. Spesialkompetanse på nasjonale og internasjonale kontraktsforhold, herunder omforente kontraktsstandarder (fra Standardiseringen i Norge, TBL og utenlandske organisasjoner). Avholder bl.a. kurser i kontraktsrett og forhandlinger.

Christin Ruud Ulfsryggen

Advokat Christin Ruud Ulfsryggen

Se ytterligere beskrivelse:

http://k-advokat.no/ Christin
http://advokat-christinruudulfsryggen.no/

Marianne Karlsen

Advokatbyrået Paragrafen AS

Advokat med over 30 års erfaring som jurist og advokat både innenfor privat og offentlig virksomhet.
Lang erfaring innenfor strafferett, offentlig forvaltning, barns rettigheter og utlendingsrett.
Aktor i politiet 11 årserfaring. Spesialområde utlendingsrett og strafferett samt fast eiendom.

Tove Julin Pettersen

Advokatfirmaet Finn AS

Jeg har lang og bred erfaring innen flere områder som berører fast eiendom, herunder kjøper- og selgertvister, plan- og bygningsrett, jordskifte/rettigheter i fast eiendom, husleierett, mm. Jeg har også særskilt kompetanse innen skatterett etter mange års erfaring fra Skatteetaten. Jeg har regelmessig bostyreroppdrag i konkursbo, og jobber med insolvens og restrukturering. I tillegg har jeg prosedert en rekke saker innen bl.a. arbeidsrettens og trygderettens område. Jobber fra Harstad og Tromsø.

Børge Ongstad

Osloadvokatene AS

Ferdig utdannet jurist våren 1998, ble advokat i 2002. I 1996 begynte jeg i forsikringsselskapet Gjensidige og har siden jobbet som advokat i flere advokatfirmaer og selskaper. Fra 01.01.2016 flyttet advokatvirksomheten inn i lokaler på Jessheim Storsenter. 20 års erfaring innenfor personskade, familierett, trygd og kontraktsrett.