Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Marianne Karlsen

Advokatbyrået Paragrafen AS

Advokat med 30 års erfaring som jurist både innenfor privat og offentlig virksomhet.
Lang erfaring innenfor strafferett, offentlig forvaltning, barns rettigheter og utlendingsrett.
Aktor i politiet 11 årserfaring. Spesialområde utlendingsrett og strafferett samt eiendom.

Hasse Benberg

Advokatfirmaet Nidaros DA

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2004

Erfaring siden 1998 med behandling personskadesaker, etter trafikkulykker, yrkesskader, yrkessykdommer og fritidsulykker.

Siviløkonom med grad som Master of International Business fra universitet i USA.

Rune Vikan

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1992

Driver utstrakt forretningsjuridisk praksis med bistand til bedrifter, også børsnoterte. Spesialkompetanse på nasjonale og internasjonale kontraktsforhold, herunder omforente kontraktsstandarder (fra Standardiseringen i Norge, TBL og utenlandske organisasjoner). Avholder bl.a. kurser i kontraktsrett og forhandlinger.