Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Siv Hansen

Advokathuset Just AS

Har også særskilt kompetanse i strafferett, og påtar meg forsvareroppdrag.

Har spesialfag i barnevernsrett og barnerett.

Jens Eirik Johnsen

Advokat Jens Eirik Johnsen

Omfattende kompetanse fra ulike offentlige etater, heri ledererfaring. Kompetanse på større kontraktsforhold, anskaffelser m.m. Prosedyreerfaring både innenfor sivilrett og strafferett.

Thomas Wangen

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

Spesialområder:

Advokatfirmaet Halvorsen har et av de ledende fagmiljøer innen personskadeerstatning i Norge. Vi bistår skadelidte fra hele landet etter trafikkulykker, yrkes- og pasientskade mv. Vi fokuserer på høy faglig standard, nær og rask oppfølging og høy servicegrad - uavhengig hvor i landet du bor. Saker forhandles og føres evt. for alle instanser innen domstolsapparatet, med gode resultater for våre klienter. Vi har lang erfaring og kan vise til gode referanser.