Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kristoffer Klausen

Advokatfirmaet Egeland

Advokatfullmektig Kristoffer Klausen fullførte masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2022. Fra høsten 2021 til sommeren 2022 jobbet han som frivillig saksbehandler hos Barnas jurist.

Siden august 2022 har han vært ansatt som advokatfullmektig i advokatfirmaet Egeland. Han er spesialisert innenfor utlendingsrett, trygderett, barne- og barnevernsrett.

Lars Erik Hammerdal

Momentum Advokat AS

Advokat Lars Erik Hammerdal har Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2010. Han har tidligere juridisk erfaring fra Eiendomsmegler 1, NAV, Kystverket og Kriminalomsorgen. Hans spesialkompetanse ligger innenfor områdene familie- og arverett, fast eiendom, eiendomsmegling og NAV-saker. Hammerdal har i tillegg ansvar for oppfølging av personer under vergemål og har i den forbindelse god erfaring innen blant annet gjeldsforhandlinger og økonomistyring.