Christin Ruud Ulfsryggen

Advokat Christin Ruud Ulfsryggen

Se ytterligere beskrivelse:

http://k-advokat.no/ Christin
http://advokat-christinruudulfsryggen.no/

Jens Fredrik Christiansen

Advokat Jens Fredrik Christiansen

Allmennadvokat

Bevilling siden 1994

Barnevernsaker.
Menneskerettigheter.
Barnefordelingssaker.
Erstatningssaker ifm ulike overgrep fra det offentlige mot enkeltpersoner.
Boligsaker.
Trygdesaker.
Fri rettshjelp.
Timepris: normalt den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats.

Sverre Hveding

Advokatfirmaet Selmer AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1997

Særlig kompetanse innenfor strukturering av transaksjoner så som reorganiseringer, oppkjøp, salg og sammenslåing av virksomhet.

Mikkel Mundal

Advokatfirma Mikkel Mundal AS

Spesiell kompetanse med eiendomsovergang. Dette gjelder i forhold til "pakker" med skjøte, egenerklæringer konsesjonsfritak og gavemelding/arveavgift.Det samme gjelder i forhold til borettslagsleiligheter.

Jeg foretar også oppgjør etter salg av eiendom for kr 9000 inkl. mva. Dette omfatter kjøpekontakt, skjøte og inn- og utbetaling via klientkonto.
For annonsering på finn.no: Kr 12 000 inkl. mva.

Jeg tar også på med styreverv i små og mellomstore bedrifter. Har selv vært leder i det offentlige.

Ronald Pedersen

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1988

Spesialområder:

Spesiell erfaring med forhandlinger mot forsikringsselskaper, samt på vegne av arbeidsgivere/arbeidstakere vedrørende ansettelser, oppsigelser etc. Forhandlinger om leie og kjøp av fast eiendom.