Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Maral Houshmand

Advokatfirmaet Staff AS

Spesialisert i utlendingsrett; tilbakekall av oppholdstillatelse, asyl, opphør av flyktningstatus, utvisning, familiegjenforening / familieinnvandring, arbeidsinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap, Dublin-saker, oppholdsrett for EØS-borgere

Thomas Rafen Wyller

Advokat Thomas R Wyller

Bred erfaring med fremmedkulturell innvandring og praktiske integreringsproblemer. Et godt kontaktnett og personlige egenskaper i kommunikasjon og kunnskapsformidling.

Håkon Elvenes

Advokatfirmaet Elvenes AS

Har arbeidet mye med avtalerett, arverett og personskadeerstatning, særlig pasient-, yrkes- og trafikkskader, og en del som forsvarer og bistandsadvokat. Har bl.a. vært dommerfullmektig, pasientombud og lagdommer, og ansatt i Kommunaldepartementet. Godkjent som advokatmekler i 2000. Fra 2005 til 2012 medlem av Rettssikkerhetsutvalget i DNA. Konsesjon fra UDI fra 2005 for å bistå asylsøkere som er mindreårige eller har fått avslag på asylsøknad.