Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Elias Christensen

Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA

Elias Christensen har bred erfaringsbakgrunn fra ulike stillinger i offentlig forvaltning og industri. Som advokat har han bistått private klienter innen et bredt spekter av sivile saker. Han arbeider også med strafferett. Han har jevnlig prosedyreoppdrag i domstolen.

Øivind Sterri

Advokatfirmaet Sterri, Rehman & Henriksen AS

Spesialkompetanse innen strafferett, straffeprosess,forvaltningsrett og generell prosedyre. Lang erfaring med bistandsoppdrag og fengselsrettslig arbeid.

Frode Sulland

Advokatfirmaet Sulland AS

Møterett for Høyesterett (2005). Fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 1997. Kan vise til omfattende prosedyreerfaring.