Servet Yildiz Stêrk

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Advokatfullmektig Servet Yildiz har blant annet jobbet i Utenrikstjenesten, Stortinget og Forsvaret. I tillegg til disse anerkjennelsene, har Yildiz også lang erfaring som investor i eiendomsbransjen der han til daglig har ledet større team av samarbeidspartnere i forskjellige utviklingsprosjekter.

Advokatfullmektig Servet Yildiz er utdannet ved Universitetet i Oslo og har master i rettsvitenskap med spesialisering innen shipping, offshore og skatterett.