Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Anne-Lotte Gulbrandsen

Advokat Anne Lotte Gulbrandsen

Adv. Gulbrandsen har lang erfaring i arbeid med personskadesaker og forsikringsspørsmål. Bistand gis ved krav på erstatning ved arbeidsulykker, ulike yrkessykdommer/- og skader. Hun har også vært bistandsadvokat i en rekke straffesaker, og oppfølgende krav på voldsoffererstatning. Hun bistår også ved klage på avgjørelser av NAV etter Folketrygdloven. I tillegg gis bistand ved andre erstatningssaker som ved bilulykke, soldatskader og pasientskader. Hun tar oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker og ved krav om voldsoffererstatning. Hun påtar seg også oppdrag knyttet helsespørsmål og pasientrett, herunder klagesaker. Hun gir også bistand i arbeidsrelaterte spørsmål.

Øivind Sterri

Advokatfirmaet Sterri, Rehman & Henriksen AS

Spesialkompetanse innen strafferett, straffeprosess,forvaltningsrett og generell prosedyre. Lang erfaring med bistandsoppdrag og fengselsrettslig arbeid.

Thomas Talén

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Kompetanseområder:
Arbeidsrett
Selskapsrett
Fast eiendom og entreprise
Tvisteløsning og prosess

Hovedarbeidsområder
Forretningsjuridiske spørsmål, med hovedvekt på arbeidsrett, selskapsrett og kontraktsrett.
Foredragsholder i arbeidsrettslige temaer

Utdannelse
Selskapsrett, særskilt spesialfag, Universitetet i Oslo, 2006
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2002
Befalsskolen for Kystartilleriet, 1995