Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Heidi Brandt

Advokat24 AS

Allmennadvokat

Bevilling siden 2005

Særlig kompetanse i alle deler av utlendingslovgivningen med landkunnskap med vekt på deler av Asia og midtøsten.

Bred forvaltningserfaring

Ingrid Humerfelt Eckhoff

Advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff AS

Advokat med særlig kompetanse på familierett og strafferett.
Send meg gjerne en forespørsel på e-post :
ihe@matrix-advokater.no

Thomas Talén

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2004

Kompetanseområder:
Arbeidsrett
Selskapsrett
Fast eiendom og entreprise
Tvisteløsning og prosess

Hovedarbeidsområder
Forretningsjuridiske spørsmål, med hovedvekt på arbeidsrett, selskapsrett, kontraktsrett, samt fast eiendoms rettsforhold.
Foredragsholder i arbeidsrettslige temaer

Utdannelse
Selskapsrett, særskilt spesialfag, Universitetet i Oslo, 2006
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2002
Befalsskolen for Kystartilleriet, 1995

Lars Leversen

Advokatkollegiet Kindem & Co

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 1989

Jeg er fast forsvarer i Borgarting lagsogn og i Oslo tingrett spesielt.

Ali Reza Afshar

Advokatfirmaet Auxilium AS

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2017

Vi har som mål å levere kvalitet i vårt arbeid og gi tydlige råd slik at du kan være trygg. Førdt i Iran, men bodd i Norge hele livet.