Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Øivind Sterri

Advokatfirmaet Sterri, Rehman & Henriksen AS

Spesialkompetanse innen strafferett, straffeprosess,forvaltningsrett og generell prosedyre. Lang erfaring med bistandsoppdrag og fengselsrettslig arbeid.

Frode Sulland

Advokatfirmaet Sulland AS

Møterett for Høyesterett (2005). Fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 1997. Kan vise til omfattende prosedyreerfaring.

Thomas Talén

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Kompetanseområder:
Arbeidsrett
Selskapsrett
Fast eiendom og entreprise
Tvisteløsning og prosess

Hovedarbeidsområder
Forretningsjuridiske spørsmål, med hovedvekt på arbeidsrett, selskapsrett og kontraktsrett.
Foredragsholder i arbeidsrettslige temaer

Utdannelse
Selskapsrett, særskilt spesialfag, Universitetet i Oslo, 2006
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2002
Befalsskolen for Kystartilleriet, 1995