Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Cathrine Grøndahl

Advokat Cathrine Grøndahl

Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2004

Jeg har god kompetanse og erfaring i strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat. Siden 2013 har jeg vært fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og siden 2011 fast bistandsadvokat for samme rettskrets.

Øyvind Aas

Schmidt Advokater DA

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 1989

Tar også oppdrag som forsvarsadvokat. Behersker tysk muntlig til vanlig konversasjon.

Per Rosland

Advokat Rosland

Advokat med lang erfaring fra erstatningssaker, spesielt voldsoffererstatning og personskade. Bred erfaring med barnefordelingssaker og barnevernssaker, med prosedyreerfaring. Bistandsadvokat i en rekke overgrepssaker, og prosedyreerfaring som forsvarer. Bistår også i arv/familierett, konflikt tvisteløsning, naborett, skilsmisse og deling av boet, skifteoppgjør og rådgivning.

Stine Moen

Føniks Advokater AS

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2014

Føniks Advokater har bred kompetanse og solid erfaring. Vi tilbyr juridisk bistand til en rimelig pris innenfor en rekke fagområder.

Vennligst ta kontakt hvis du ønsker bistand fra oss.

Jannike Kotai

Advokatfirmaet Aasen AS

Advokat Jannike Kotai har bred prosedyreerfaring for både domstol og fylkesnemnd. Hun påtar seg også oppdrag utenfor Oslo.
Timeprisen er kr 1000,- med tillegg av 25 % mva