Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ingrid Humerfelt Eckhoff

Advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff AS

Advokat med særlig kompetanse på familierett og strafferett.
Send meg gjerne en forespørsel på e-post :
ihe@matrix-advokater.no

Carl Konow Rieber-Mohn

Advokatkollegiet Kindem & Co

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 1982

Foredragsholder innen utlendingsrett på universitetsnivå og lavere. Har hatt og har tillitsverv innen juristenes utdanningsenter og advokatforeningen.
Har mye prosedyreerfaring gjennom 25 år som advokat.

Eskild Freibu

Advokatfirma Freibu AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2006

Spesialkompetanse innen alkohollovgivning, serveringslovgivning og offentlig rett generelt. Både for kommuner og private personer.

Lang erfaring med undervisning på universitetsnivå i ulike forretningsjuridiske fag og sensorvirksomhet.

Thomas Berge

Elden Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1999

Bred erfaring innenfor økonomiske straffesaker (bedrageri, økonomisk utroskap, innsidehandel mv). Omfattende prosedyreerfaring, og har MBA utdannelse innenfor økonomifag.

Kurt Olav Bjørnnes

Advokat Bjørnnes

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2008

Kompetanse innenfor avtalerett; bistand til utforming av kontrakter.

Naborettslige tvister.

Jeg bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige problemstillinger. Særlig kompetanse på håndtering av vanskelige personalsaker.

Bistår også offentlig sektor når det gjelder generell forvaltningsrett, offentlighetslov og problemstillinger knyttet til taushetsplikt og personvern.

Bistand i straffesaker.

Per Zimmer

Vaag & Zimmer Advokatfirma AS

Har mer enn 20 års erfaring med strafferett. Har bred erfaring både fra påtalemyndigheten og som forsvarer og bistandsadvokat. Har også betydelig internasjonal erfaring og har samarbeidet med staters myndigheter og internasjonale og nasjonale organisasjoner. Arbeider også med sivile saker, herunder barnevernssaker og bistår i saker som dekkes av ordningen med fri rettshjelp, herunder blant annet bistandsadvokat for voldsofre.