Advokat
Telefon: 23 10 01 90
Mobil: 90 02 81 09
Fax: 23 10 01 99

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 4
0159 OSLO

Postadresse:
Rosenkrantz' gate 4
0159 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Kroatisk