Karstein Egeland

Advokatfirmaet Egeland
Advokat
Telefon: 21 03 14 31
Mobil: 40 64 98 28
Fax: 22 17 05 42

Besøksadresse:
H34 Kontorfellesskap
Josefines gate 22 D
0351 OSLO

Postadresse:
H34 Kontorfellesskap, Josefines gate 22 D
0351 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Afganistan, Algerie, Azerbajdjan, Bosnia og Herzegovina, Eritrea, Estland, Etiopia, India, Irak, Iran, Israel, Kamerun, Kasakhstan, Kina, Kongo, Kongo - Demokratiske republikk, Latvia, Litauen, Nepal, Pakistan, Russland

Tilleggsopplysninger:

Karstein Egeland har mange års erfaring som nemndleder i Utlendingsnemnda, og har tilsvarende erfaring og kompetanse fra Trygderetten. Han har videre flere års erfaring som advokat for foreldre og ungdom i barnevernsaker.