Advokat
Telefon: 918 31 959
Mobil: 91 83 19 59
Fax: 37 15 62 11

Besøksadresse:
Prestegata 7
4950 RISØR

Postadresse:
Postboks 113
4951 RISØR

Språkkunnskap

Engelsk