Advokat
Telefon: +4792230135
Mobil: 92 23 01 35

Besøksadresse:
Kavlebruvegen 30
2312 OTTESTAD

Postadresse:
Kavlebruvegen 30
2312 OTTESTAD

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Arbeider hovedsaklig med skatterådgivning, skatte- og avgiftsklager, arv og generasjonsskifter, selskapsrett, regnskapsregler, regelverket for regnskapsførere, tvisteløsning og megling.
Betydelig foredragsvirksomhet innen disse emner.
I tillegg mange oppdrag som bobestyrer i ektefelle- og dødsboer for tingretten.