Advokat
Telefon: 51 82 29 00
Mobil: 90 07 52 25
Fax: 51 82 29 01

Besøksadresse:
Olav Kyrres gate 21
4005 STAVANGER

Postadresse:
Postboks 277
4066 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Nederland, Storbritannia, Sverige, USA