Advokat

Besøksadresse:
Kongsgårdbakken 1
4005 STAVANGER

Postadresse:
Kongsgårdbakken 1
4005 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg er opptatt av å levere arbeid av høy faglig kvalitet, på en effektiv måte og til en fornuftig pris. Erfaring og kompetanse innen særlig entrepriserett, plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser. Kvalitetssikring av kontrakter, løpende rådgivning i byggeprosessen og tvistehåndtering.