Bjørn Egil Ramse Berg

Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Advokat
Telefon: 73 80 22 80
Mobil: 99 64 34 42
Fax: 73 80 22 81

Besøksadresse:
Ferjemannsveien 10
7014 TRONDHEIM

Postadresse:
Postboks 8809 Nedre Elvehavn
7481 TRONDHEIM

Tilleggsopplysninger:

Advokat Berg har solid prosedyreerfaring og har spisskunnskap med over 20 års erfaring innen fagområdene trygderett, forsikringsrett og erstatningsrett, herunder bilansvar, yrkesskade, pasientskade og ulike forsikringsprodukter som ulykkesforsikring, uføredekning, personalgaranti, gruppelivsforsikring mv. Han har holdt flere kurs.

Advokat Berg har videre i flere år arbeidet med konkursbo, dødsbo, felleseieskifter samt spørsmål knyttet til vergemålsrett.