Martin Edelsteen Woll

Advokatfirmaet Melø AS
Advokatfullmektig

Besøksadresse:
Havnegata 9
7010 TRONDHEIM

Postadresse:
Postboks 1206 Thorgaard
7462 TRONDHEIM

Tilleggsopplysninger:

Jeg bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål og tvister, i og utenfor domstolen. Jeg håndterer også saker knyttet til selskapsrett og fast eiendom, inkludert tvisteløsning/prosedyre.