Robin Pedersen Brauti

Advokatfirmaet Nidaros DA
Advokat
Telefon: 73 87 99 99
Mobil: 98 81 41 32
Fax: 73 87 99 98

Besøksadresse:
Kjøpmannsgt. 19

Postadresse:
Kjøpmannsgt. 19
7013 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg jobber innen personskade, forsikring og erstatningsrett. Jeg har bistått skadelidte i trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader, FN-veteraner og andre ulykker i 10 år. Har bred erfaring fra prosedering i tingrett, lagmannsrett og godkjent sak for Høyesterett. Jeg har holdt kurs under det årlige personskadeerstatningsretts-kurset, samt skrevet vitenskapelig artikkel. Jeg er medlem av PEOPIL, (Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers)