Allemannsretten – strenge regler for biler og snøscooter

Innhold

Advokater kan fortelle at det oppstår en del misforståelser når det gjelder kjøring med bil og motorsykkel på skogsbilveier og kjøring med snøscootere i utmark, fordi mange tror at allemannsretten gir rett til fri ferdsel med motorkjøretøy.

All ferdsel med motorkjøretøy er regulert av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Hovedprinsippene i loven er at lystkjøring generelt er forbudt, men en del former for nyttekjøring aksepteres i henhold til nærmere bestemte regler. I Finnmark og Nord-Troms er det lov til å drive lystkjøring med snøscooter i spesielle løyper og på islagte vann.

N.B: Regjeringen har for perioden 2014-2018 etablert en forsøksordning med adgang for kommunene til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Det dreier seg om litt over 100 kommuner.

Nyttekjøring med bil, motorsykkel og snøscooter krever tillatelse fra grunneier, og grunneiere kan si nei til all ferdsel med motorkjøretøyer. Grunneiere kan ikke åpne for lystkjøring på sin eiendom. Her gjelder lovens generelle forbud.

Forbudet mot lystkjøring med motorkjøretøy i utmark gjelder også bruk av rullestoler med motor.

Du finner advokater med kompetanse på friluftsliv og motorferdsel på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: