Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

André Standberg

Mazars Legal Advokater AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2000

25 års erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, herunder selskapsrett, eiendomstransaksjoner, avtale- og kontraktsrett, tingsrett, plan- og bygningsrett og husleie. Omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre. Erfaring som megler. Yter bistand til alle aktører i eiendomsbransjen, særlig eiendomsutviklere, byggherrer, entreprenører/håndverkere, sameier, eierseksjonssameier, borettslag og utleiere.
Legal 500: “Excellent knowledge in the real estate and housing sector”, “Excellent problem-solver”

Frode A. Innjord

Advokatfirmaet Hjort DA

Erfaring og kompetanse innenfor forvaltningsrett, fast eiendoms rettsforhold og prosedyre

Kåre Lund

Kåre Lund Advokat

Eg arbeider ein god del med rettslege spørsmål knytt til jord,skog,utmark,odel, fjell,allmenning,jakt,fiske, jordskifte, generasjonsskifte o.l.

Christian Schadenberg Mathiassen

Harris Advokatfirma AS

Generell foretningsjuridsik bistand til små og mellomstore bedrifter.

Bistand ved tvister internt i bedrifter og overfor kunder leverandører, det offentlige og andre. Tvisteløsning ved forhandlinger, domstolene eller voldgift.

Bistand bla innenfor kontraktsrett, kontraktsinngåelse og tvister.

Videre særlig kompetanse innen fiskeoppdrett.

Heidi Synnøve Nymann

Borgen Advokatar AS

Har erfaring fra eiendom, havn og offentlig forvaltning, og kan bistå innenfor de fleste rettsområder, men spesielt bygg- og entrepriserett, eiendomsrett, kontraktsrett, selskapsrett, havnerett og offentlige anskaffelser.