Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Karsten Krüger Engedal

Advokatfirmaet Kyrre ANS

Advokat med betydelig prosedyreerfaring som er spesialist på arv og eiendom.

Ove Christian Lyngholt

Advokatfirma Tofte AS

Ekspropriasjon,plan-og bygningsrett,fast eiendoms rettsforhold,odelsrett

Kevin Grindland

Harris Advokatfirma AS

Jeg har en sterk interesse for plan- og bygningsrett og koordinering med offentlig myndigheter. Jeg har i flere år jobbet som ansvarlig søker i Sweco, med ansvar for byggesaker, samt utarbeide dispensasjonssøknader og klager på vedtak etter plan- og bygningsloven (inkl. politisk behandling). Strategiplanlegging og rådgivning innenfor eiendomsutvikling og utarbeidelse av kartlegginger og tidlig-fase vurderinger.

Tove Jensen Røddesnes

Advokat Tove J. Røddesnes AS

Cand. jur 2004

I perioden fra 2004 - 2007 arbeidet jeg i Arbeidstilsynet og innen helseforetak.

I perioden fra 2007 - 2019 har jeg arbeidet i påtalemyndigheten.

Jeg påtar meg forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag.

Eilert Eilertsen

Advokat Eilert Eilertsen

Jobbet som bygnings-kart og oppmålingssjef i 5 år. Spesialfag i bygnings og ekspropriasjonsrett. Forvaltningsloven er et særlig kompetanseområde knyttet til denne bakgrunnen.