Gisle Loso

Advokat Gisle Loso AS

Porteføljen består i tillegg av bobehandling (konkurs, dødsbo, felleseieskifte) og tvangssalg for det offentlige.

Karsten Krüger Engedal

Advokatfirmaet Kyrre ANS

Allmennadvokat

Bevilling siden 2012

Advokat med betydelig prosedyreerfaring som er spesialist på arv og eiendom.

Jostein Sterri Valla

Advokat Jostein Sterri Valla

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2000

Alminnelig advokatpraksis, særlig innen fast eiendoms rettsforhold, privat- og offentligrettslig.
I tillegg arv, dødsbo, skifte, konkursbo, kontraktsrett, alminnelig forretningsforhold.

Bård Bergem Hauger

Advokat Bård B. Hauger

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2004

Advokat Bård B. Hauger er en av advokatene i advokatfellesskapet Advokatene på Jeløy. Jeg arbeider mest innen fast eiendoms rettsforhold, herunder, boligrett (lov om leie, eierseksjoner, aksjeleiligheter og borettslag) , plan- og bygningsrett, entrepriserett, odelsrett, ekspropriasjonsrett og spørsmål etter avhendingslovgivningen.

Jeg har også flere års erfaring med regelverk for offentlig forvaltning,herunder alminnelig forvaltningsrett, offentlighet, personvern, og opplæringslova.

Ivar Winjum

Advokat Ivar Winjum

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1986

Arbeider med alle typer saker om fast eiendom, arv- og familierett, odelsrett, konsesjon, jordskiftesaker, sameie, boplikt, driveplikt, veiretter, skjønn, jordloven, bygge- og reguleringssaker m.m. Samarbeidsadvokat i Norges Bondelag, sensoroppdrag for Universitetet i Bergen.

Arne Oftedal

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1999

Forretningsadvokat som arbeider særlig med saker innenfor eiendom, bygg- og anlegg, arbeidsliv/arbeidsrett, offentlig sektor/offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tvisteløsning.

Lang erfaring med eiendomstransaksjoner og gjennomføring av oppgjør (eiendomsmegling).

Spesialitet innen naturressurs-, klima- og miljørett, og leder for advokatforeningens lovutvalg innen klima- og miljørett.

Innehar flere styreverv, bla. styreleder i Sandnes kommunale pensjonskasse.