Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kristin Bjella

Advokatfirmaet Hjort AS

Spesialkompetanse i:
Energi og vassdragsrett,
transaksjoner,selskapsrett,
skjønn og ekspropriasjon,
plan- og bygningsrett,
forvaltningsrett, offentlig sektor

Lars Østby-Deglum

Advokatfirmaet Consensus ANS

Særlig kompetanse innefor landbruksjuss,entrepriserett, avhendingsrett, husleie, ekspropriasjon og selskapsrett. Jobber også mye med arbeidsrett, samt kontraktsjuss.

Pål Kolberg Grønnerød

Advokatene Holm, Grønnerød og Brun

Foruten de ovennevnte fagområder bistår jeg også i tomtefestesaker og dødsboskifter. Jeg inngår i et advokatsamarbeid som innehar kompetanse også innenfor andre områder enn de som er særskilt angitt.

Erik Bruusgaard

Tenden Advokatfirma ANS

Erik Bruusgaard yter generell juridisk rådgivning til små- og mellomstore bedrifter og privatpersoner. Han arbeider særlig med problemstillinger knyttet til kontraktsforhold herunder entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold. Han har også betydelig erfaring med offentligrettslige forhold, ekspropriasjon, regulering og rettigheter knyttet til fast eiendom, og innehar flere styreverv.

Bruusgaard har lang erfaring med å prosedere saker for domstolene, så vel for private som for det offentlige.