Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kristin Bjella

Advokatfirmaet Hjort AS

Spesialkompetanse i:
Energi og vassdragsrett,
transaksjoner,selskapsrett,
skjønn og ekspropriasjon,
plan- og bygningsrett,
forvaltningsrett, offentlig sektor

Gudbrand Østbye

Langseth Advokatfirma DA

Kompetanse oppgitt i ulike land knytter seg til medlemsskap i International Jurists. Det er medlemmer for hvert enekelt land som er oppgitt.

Jan Inge Thesen

Advokatfirmaet Robertsen AS

Jeg er verdens beste advokat! Jeg endrer mer tekst. Noen ganger endrer jeg tekst på Mac i stedet for PC.