Allemannsretten – fri ferdsel i strandsonen

Oppdatert: 30.01.2023 Emner: , ,

Hvor har vi rett til å ferdes og hvor har vi lov til å slå oss ned for å bade, sole oss eller raste? Problemstillingen dukker opp for mange gjennom sommerukene.

Her gir vi deg svarene på hvilke rettigheter du har i forbindelse med å ferdes ved sjø og vann.

Kan jeg gå over en eiendom som er inngjerdet helt ned til sjøkanten?

Utgangspunktet er at det er fri ferdselsrett for allmennheten i strandsonen langs sjøen, så lenge området er definert som utmark. I visse tilfeller har grunneier en berettiget grunn til å sette opp gjerde, og da må allmennheten respektere dette.
Det finnes også tilfeller hvor gjerde ikke har annen hensikt enn å stenge allmennheten ute. Dette vil være rettsstridig, og gjerdet skal i prinsippet fjernes av grunneieren. Kommunen kan gi pålegg om fjerning av slike stengsler. Er du i tvil om gjerdet er lovlig, kan du henvende deg til kommunen.

Det samme gjelder hvis gamle stier er gjensådd eller fremkommeligheten er vanskeliggjort på annen måte av grunneier for å stenge allmennheten ute. Grunneier kan ikke egenrådig avskjære allmennhetens rettigheter.

Kan jeg bade og sole meg på et svaberg på privat eiendom?

Friluftslovens § 8 fastslår at enhver har rett til å bade fra strand i utmark når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. At grunneier finner det irriterende at noen bader i området, er ikke tilstrekkelig til å forby bading. Du må imidlertid ikke fortrenge grunneierens mulighet for bading og/eller benyttelse av badeinnretninger som han har anlagt på stedet.

Hva som er «rimelig avstand» må vurderes konkret etter forholdene på stedet. Er det et populært rekreasjonsområde for mange, må grunneier tåle allmennheten tettere inn på seg enn om det ikke er vanlig å bade der.

Kan jeg legge meg til med båt ved annen manns brygge?

Nei, ikke uten tillatelse fra eier eller bruker av bryggen.

Kan jeg bade fra og sole meg på annen manns brygge?

Nei, ikke uten tillatelse fra eieren eller brukeren av bryggen.

Er det tillatt å gå over privat eiendom for å komme til et naturreservat ute på en odde?

Hvis området er utmark, gjelder allemannsretten, og du kan gå over eiendommen selv om den er privat. Hvis området er innmark, f. eks. en gårdsplass eller dyrket mark, kan du ikke gå over eiendommen uten tillatelse fra grunneier. Vær oppmerksom på at det også gjelder særlige regler for ferdsel i naturreservater av hensyn til fugler, plante- og dyreliv.

Jeg går langs strandkanten og kommer til en plen med utemøbler og flaggstang – kan jeg gå over dette området?

Ofte har grunneiere plassert benker, spiseplasser og flaggstenger i områder som egentlig er utmark og hvor allmennheten har rett til fri ferdsel. Spørsmålet er om området derved skifter karakter fra utmark til innmark. Dette må vurderes ut fra forholdene på stedet. I svært mange tilfeller vil området fortsatt ha karakter av utmark, slik at ferdselsretten er i behold. Det ligger innebygd i ferdselsretten at allmennheten skal vise nødvendige hensyn ved passering. Strenge krav stilles til eieres interesser for at allmennhetens ferdselsrett skal vike.

Jeg kommer med båt til en lun vik med fritidseiendommer ned mot sjøen. Har jeg lov å ankre opp der?

Den private eiendomsretten strekker seg ut til marbakken (brådypet). Midlertidig oppankring utenfor marbakken er som regel uproblematisk. Midlertidig oppankring innenfor marbakken mot land er i utgangspunktet også tillatt hvis dette ikke er til unødig ulempe eller fortrengsel for grunneier. Vis hensyn ut fra de konkrete forholdene på stedet.

Kan jeg midlertidig feste båten til en privat bøye som ikke er i bruk?

Hvis det ikke er til fortrengsel for eieren, eller at eieren uttrykkelig forbyr det, kan du midlertidig benytte bøyen.

Hvor nær hus eller hytte kan jeg legge meg med badehåndkleet mitt?

Hvis området er utmark, kan du benytte det til soling og bading. Vis likevel hensyn og hold deg i rimelig avstand fra huset eller hytta, slik at du ikke er til unødig sjenanse. Hvor nær du kan oppholde deg, beror på de konkrete forholdene på stedet.

Hvor mye støy må jeg tåle fra båter som ankrer opp utenfor hytta mi?

På dette området er det ingen klare regler. Det er fri adgang til å ankre opp i sjøen, men all ferdsel skal skje hensynsfullt, slik at den ikke er til unødig sjanse for omgivelsene.

Les om allemannsretten

Du finner advokater med kompetanse på allemannsretten på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: